Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn 2943/VPCP-NC năm 2017 phản ánh của Báo Hòa nhập Online.vn,

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2943/VPCP-NC
V/v phản ánh của Báo Hòa nhập Online.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Báo Hòa nhập Online.vn số ra ngày 7/3/2017 phản ánh nội dung Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm và Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bắt, tạm giam và trả tự do cho anh Nguyễn Văn Phúc về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” có dấu hiệu vi phạm pháp luật (sao gửi kèm theo).

Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình đề nghị đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, chỉ đạo kiểm tra làm rõ, nếu đúng như nội dung bài báo phản ánh thì phải xử lý nghiêm các cán bộ của các cơ quan tố tụng đã có sai phạm; đồng thời, có biện pháp khắc phục hậu quả cho người bị oan sai theo đúng quy định của pháp luật và đề nghị thông báo Thủ tướng Chính phủ biết kết quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
– Bộ Công an;
– VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, NC(3), DTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2943/VPCP-NC
V/v phản ánh của Báo Hòa nhập Online.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Báo Hòa nhập Online.vn số ra ngày 7/3/2017 phản ánh nội dung Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm và Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bắt, tạm giam và trả tự do cho anh Nguyễn Văn Phúc về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” có dấu hiệu vi phạm pháp luật (sao gửi kèm theo).

Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình đề nghị đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, chỉ đạo kiểm tra làm rõ, nếu đúng như nội dung bài báo phản ánh thì phải xử lý nghiêm các cán bộ của các cơ quan tố tụng đã có sai phạm; đồng thời, có biện pháp khắc phục hậu quả cho người bị oan sai theo đúng quy định của pháp luật và đề nghị thông báo Thủ tướng Chính phủ biết kết quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
– Bộ Công an;
– VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, NC(3), DTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.