Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn của Tổng Cục Thuế về giải đáp chính sách,

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 4884/TCT/NV2

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ 4884 TCT/NV2 NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời Công văn số 109/CT-TTr ngày 12/10/2001 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ về vướng mắc trong xử lý vi phạm trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thúe có ý kiến như sau:

Theo quyết định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì cá nhân, tổ chức có hành vi khai man, trốn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế thu nhập theo quy định của Pháp lệnh này còn bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế gian lậu.

Theo quy định tại Điểm 2.3, Mục II Thông tư số 30/2001/TT-BTC ngày 16/5/2001 của Bộ Tài chính thay thế Điểm 2, Mục II Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế thì đối với các hành vi vi phạm và mức xử phạt đã được quy định tại các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và pháp luật về các khoản thu nộp khác của NSNN thì sẽ bị áp dụng mức xử phạt mà các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và pháp luật về các khoản thu nộp khác của NSNN đã có quy định.

Do vậy, hành vi vi phạm của Bưu điện tỉnh Cần Thơ sẽ bị xử phạt theo quy định tại Pháp lệnh Thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao (sửa đổi ).

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết và thực hiện.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 4884/TCT/NV2

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ 4884 TCT/NV2 NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời Công văn số 109/CT-TTr ngày 12/10/2001 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ về vướng mắc trong xử lý vi phạm trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thúe có ý kiến như sau:

Theo quyết định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì cá nhân, tổ chức có hành vi khai man, trốn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế thu nhập theo quy định của Pháp lệnh này còn bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế gian lậu.

Theo quy định tại Điểm 2.3, Mục II Thông tư số 30/2001/TT-BTC ngày 16/5/2001 của Bộ Tài chính thay thế Điểm 2, Mục II Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế thì đối với các hành vi vi phạm và mức xử phạt đã được quy định tại các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và pháp luật về các khoản thu nộp khác của NSNN thì sẽ bị áp dụng mức xử phạt mà các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và pháp luật về các khoản thu nộp khác của NSNN đã có quy định.

Do vậy, hành vi vi phạm của Bưu điện tỉnh Cần Thơ sẽ bị xử phạt theo quy định tại Pháp lệnh Thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao (sửa đổi ).

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết và thực hiện.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.