Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn số 1187/TCHQ-GSQL về việc áp dụng thuế suất ưu đãi MFN đối với hàng phi mậu dịch nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành;

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 1187/TCHQ-GSQL
V/v : áp dụng thuế suất ưu đãi đối với hàng phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH AMWAY VIETNAM
(Đ/c: Lô 230, KCN AMATA, P. Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

 

Phúc đáp công văn số AVN080005/HQBH của công ty TNHH AMWAY VIETNAM đề nghị áp dụng thuế suất ưu đãi MFN đối với hàng phi mậu dịch nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Theo quy định tại Khoản 1.3.2.1 Mục I Phần B THông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFN được áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ từ nước hoặc vùng lãnh thổ có quan hệ đối xử tối huệ quốc với Việt Nam. Quy định này được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu nói chung, không phân biệt hàng mậu dịch hay phi mậu dịch.

– Theo quy định tại Điểm 2 Điều 13 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa doanh nghiệp không cần phải nộp C/O khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa hưởng thuế suất MFN ( trừ các trường hợp quy định tại Điểm 1,3,4,5 Điều 13 Nghị định này), tự khai và chịu trách nhiệm về xuất xứ hàng hóa.

– Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam hiện nay được thông báo tại công văn số 0622/BTM-PC ngày 26/01/2007 và 5870/BTC-KV4 ngày 20/09/2006 của Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH AMWAY VIETNAM biết.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 1187/TCHQ-GSQL
V/v : áp dụng thuế suất ưu đãi đối với hàng phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH AMWAY VIETNAM
(Đ/c: Lô 230, KCN AMATA, P. Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

 

Phúc đáp công văn số AVN080005/HQBH của công ty TNHH AMWAY VIETNAM đề nghị áp dụng thuế suất ưu đãi MFN đối với hàng phi mậu dịch nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Theo quy định tại Khoản 1.3.2.1 Mục I Phần B THông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFN được áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ từ nước hoặc vùng lãnh thổ có quan hệ đối xử tối huệ quốc với Việt Nam. Quy định này được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu nói chung, không phân biệt hàng mậu dịch hay phi mậu dịch.

– Theo quy định tại Điểm 2 Điều 13 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa doanh nghiệp không cần phải nộp C/O khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa hưởng thuế suất MFN ( trừ các trường hợp quy định tại Điểm 1,3,4,5 Điều 13 Nghị định này), tự khai và chịu trách nhiệm về xuất xứ hàng hóa.

– Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam hiện nay được thông báo tại công văn số 0622/BTM-PC ngày 26/01/2007 và 5870/BTC-KV4 ngày 20/09/2006 của Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH AMWAY VIETNAM biết.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.