Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn số 1660/LĐTBXH-LĐVL ngày 29/05/2003 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội về việc kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất,

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 1660/LĐTBXH-LĐVL
V/v kỷ luật lao động và  trách nhiệm vật chất

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn ZUELLIG PHARMA Việt Nam
(Khu Công nghiệp Sài Đồng B Gia Lâm thành phố Hà Nội )

Trả lời công văn số 0559/2003/CV ngày 8/5/2003 của Quý Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty sớm hoàn chỉnh nội quy lao động để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung Công ty phản ánh, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 89 hoặc Điều 90 của Bộ Luật lao động như hợp đồng trách nhiệm, trong hợp đồng trách nhiệm cần quy định cụ thể trách nhiệm của người lao động khi được người sử dụng lao động giao công việc, trường hợp thất thoát phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

 

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 1660/LĐTBXH-LĐVL
V/v kỷ luật lao động và  trách nhiệm vật chất

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn ZUELLIG PHARMA Việt Nam
(Khu Công nghiệp Sài Đồng B Gia Lâm thành phố Hà Nội )

Trả lời công văn số 0559/2003/CV ngày 8/5/2003 của Quý Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty sớm hoàn chỉnh nội quy lao động để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung Công ty phản ánh, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 89 hoặc Điều 90 của Bộ Luật lao động như hợp đồng trách nhiệm, trong hợp đồng trách nhiệm cần quy định cụ thể trách nhiệm của người lao động khi được người sử dụng lao động giao công việc, trường hợp thất thoát phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

 

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.