Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoĐiều lệ 973-TTg năm 1956 về việc dùng quốc huy nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Thủ tướng ban hành.

THỦ TƯỚNG PHỦ
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 973-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 1956

 

ĐIỀU LỆ

VỀ VIỆC DÙNG QUỐC HUY NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

I. HÌNH QUỐC HUY

Quốc huy gồm có:

– Hai bó lúa chín màu vàng sẫm uốn cong, đặt trên nền vàng tươi, tượng trưng nông nghiệp;

– Một bánh xe răng cưa màu vàng tươi đặt chỗ hai bó lúa buộc chéo, tượng trưng công nghiệp;

– Một băng đỏ có chữ “Việt Nam dân chủ cộng hoà” màu vàng quấn bánh xe và hai bó lúa với nhau;

– Trong lòng là hình quốc kỳ, nền đỏ tươi, sao vàng tươi.

Quốc huy có thể làm to nhỏ, tùy theo sự cần thiết.

Các màu vàng ở mẫu quốc huy có thể thay bằng màu vàng kim nhũ.

Quốc huy có thể dùng không tô màu theo hình vẽ ở bản phụ kèm theo điều lệ này. (xem hai mẫu quốc huy in ở bản phụ số 2).

II. THỂ TREO QUỐC HUY

Quốc huy được treo ở các nơi, và in trên các giấy tờ theo thể lệ quy định dưới đây:

A. Những nơi treo quốc huy – Rước quốc huy:

1) Quốc huy được treo ở cơ quan sau đây:

– Nhà họp của Hội Đồng Chính Phủ,

– Nhà họp của Quốc Hội khi họp,

– Trụ sở Uỷ ban hành chính khu, tỉnh, huyện, xã, thành phố và thị xã,

– Bộ Ngoại giao, các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài

Quốc huy được treo ở cửa chính cơ quan, về phía trên, ở chỗ trông rõ nhất.

2) Quốc huy có thể treo ở lễ đài các ngày lễ lớn: 1 tháng 5 và 2 tháng 9, do Chính Phủ trung ương hoặc các cấp chính quyền địa phương tổ chức.

3) Rước quốc huy: trong các cuộc mít tinh, biểu tình, tổ chức ngày 1 tháng 5 và 2 tháng 9, các đoàn thể có thể rước quốc huy.

B. Dùng quốc huy trên các giấy tờ

Hình quốc huy được in hoặc đóng bằng dấu nổi trên các thứ giấy sau đây:

– Bằng huân chương, bằng khen của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Thủ Tướng Chính Phủ,

– Các văn bản ngoại giao như quốc thư, uỷ nhiệm thư, thư giới thiệu của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

– Hộ chiếu,

– Các công hàm, thiếp mời, phong bì của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

– Các thư từ, thiếp mời, phong bì của Trưởng ban Thường trực Quốc Hội trong việc giao thiệp với các cơ quan nước ngoài,

– Công văn, thiếp mời, phong bì của các Đại sứ quán và Lãnh sự quán ở nước ngoài.

Đối với những trường hợp cụ thể chưa nói trong điều lệ này thì các cơ quan sẽ báo cáo lên Thủ Tướng Chính Phủ để xét duyệt.

 

 

K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phan Kế Toại

 

 

 

QUỐC HUY

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
(Kèm theo Điều lệ số 973-TTg về việc dùng Quốc huy)

Hình quốc huy nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gồm có:

– Hai bó lúa chín màu vàng sẫm uốn cong, đặt trên nền vàng tươi, tượng trưng nông nghiệp;

– Một bánh xe răng cưa màu vàng tươi đặt chỗ hai bó lúa buộc chéo, tượng trưng công nghiệp;

– Một băng đỏ có chữ “Việt Nam dân chủ cộng hoà” màu vàng quấn bánh xe và hai bó lúa với nhau;

– Trong lòng là hình quốc kỳ, nền đỏ tươi, sao vàng tươi.

Hình quốc huy được in hoặc đóng bằng dấu nổi trên các thứ giấy sau đây:

– Bằng huân chương, bằng khen của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Thủ Tướng Chính Phủ,

– Các văn bản ngoại giao của Chủ tịch nước, Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

– Hộ chiếu,

– Các công hàm, thiếp mời, phong bì của Chủ tịch nước, Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

– Các thư từ, thiếp mời, phong bì của Trưởng ban Thường trực Quốc Hội trong việc giao thiệp với các cơ quan nước ngoài,

– Công văn, thiếp mời, phong bì của các Đại sứ quán và Lãnh sự quán ở nước ngoài.

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

THỦ TƯỚNG PHỦ
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 973-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 1956

 

ĐIỀU LỆ

VỀ VIỆC DÙNG QUỐC HUY NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

I. HÌNH QUỐC HUY

Quốc huy gồm có:

– Hai bó lúa chín màu vàng sẫm uốn cong, đặt trên nền vàng tươi, tượng trưng nông nghiệp;

– Một bánh xe răng cưa màu vàng tươi đặt chỗ hai bó lúa buộc chéo, tượng trưng công nghiệp;

– Một băng đỏ có chữ “Việt Nam dân chủ cộng hoà” màu vàng quấn bánh xe và hai bó lúa với nhau;

– Trong lòng là hình quốc kỳ, nền đỏ tươi, sao vàng tươi.

Quốc huy có thể làm to nhỏ, tùy theo sự cần thiết.

Các màu vàng ở mẫu quốc huy có thể thay bằng màu vàng kim nhũ.

Quốc huy có thể dùng không tô màu theo hình vẽ ở bản phụ kèm theo điều lệ này. (xem hai mẫu quốc huy in ở bản phụ số 2).

II. THỂ TREO QUỐC HUY

Quốc huy được treo ở các nơi, và in trên các giấy tờ theo thể lệ quy định dưới đây:

A. Những nơi treo quốc huy – Rước quốc huy:

1) Quốc huy được treo ở cơ quan sau đây:

– Nhà họp của Hội Đồng Chính Phủ,

– Nhà họp của Quốc Hội khi họp,

– Trụ sở Uỷ ban hành chính khu, tỉnh, huyện, xã, thành phố và thị xã,

– Bộ Ngoại giao, các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài

Quốc huy được treo ở cửa chính cơ quan, về phía trên, ở chỗ trông rõ nhất.

2) Quốc huy có thể treo ở lễ đài các ngày lễ lớn: 1 tháng 5 và 2 tháng 9, do Chính Phủ trung ương hoặc các cấp chính quyền địa phương tổ chức.

3) Rước quốc huy: trong các cuộc mít tinh, biểu tình, tổ chức ngày 1 tháng 5 và 2 tháng 9, các đoàn thể có thể rước quốc huy.

B. Dùng quốc huy trên các giấy tờ

Hình quốc huy được in hoặc đóng bằng dấu nổi trên các thứ giấy sau đây:

– Bằng huân chương, bằng khen của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Thủ Tướng Chính Phủ,

– Các văn bản ngoại giao như quốc thư, uỷ nhiệm thư, thư giới thiệu của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

– Hộ chiếu,

– Các công hàm, thiếp mời, phong bì của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

– Các thư từ, thiếp mời, phong bì của Trưởng ban Thường trực Quốc Hội trong việc giao thiệp với các cơ quan nước ngoài,

– Công văn, thiếp mời, phong bì của các Đại sứ quán và Lãnh sự quán ở nước ngoài.

Đối với những trường hợp cụ thể chưa nói trong điều lệ này thì các cơ quan sẽ báo cáo lên Thủ Tướng Chính Phủ để xét duyệt.

 

 

K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phan Kế Toại

 

 

 

QUỐC HUY

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
(Kèm theo Điều lệ số 973-TTg về việc dùng Quốc huy)

Văn bản so sánh

CHỦ TỊCH PHỦ
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 254-SL

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 1956

 

SẮC LỆNH

BAN BỐ MẪU QUỐC HUY NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Theo nghị quyết của Quốc hội trong khóa họp chữ V tháng 9 năm 1955 và sự đồng ý của Hội đồng chính phủ.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay ban bố mẫu quốc huy nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (mẫu quốc huy kèm theo sắc lệnh này).

Điều 2: Mẫu quốc huy như sau:

– Hai lô lúa chín uống cong màu vàng sẫm, trên nền vàng tươi, tương trưng cho nông nghiệp;

– Một bánh xe răng cưa đặt ở giữa hai bó lúa về phía gốc, màu vàng tươi, tượng trưng cho công nghiệp;

– Một băng đỏ, có chữ “Việt Nam dân chủ cộng hòa” màu vàng, quấn bánh xe và hai bó lúa với nhau,

– Trong lòng là hình quốc kỳ nền đỏ thắm, sao vàng tươi.

Điều 3: Thủ tướng chính phủ thi hành sắc lệnh này.

 

TIẾP KÝ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng

CHỦ TỊCH NƯỚC
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Hồ Chí Minh

 

 

QUỐC HUY NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

(Mẫu kèm theo Sắc lệnh số 254-SL ngày 14 tháng 01 năm 1956)

 

 

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.