Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoSắc lệnh số 75/SL về việc ruộng đất và tài sản phụ thuộc tịch thu của những phạm nhân bị kết án về các tội làm phương hại đến nền độc lập quốc gia,

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 75-SL NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình thế hiện thời;

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Canh nông;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Những ruộng đất và tài sản phụ thuộc tịch thu của những phạm nhân bị kết án về các tội làm phương hại đến nền độc lập quốc gia, đều xung vào quốc gia công sản.

Điều 2

Những đất đai tịch thu chia làm 3 loại:

1- Đất đai hoang rậm: trở về quốc gia công thổ;

2- Đất trồng cây kỹ nghệ hoặc cây ăn quả hay để chăn nuôi: Chính phủ khai thác;

3- Ruộng, bãi, cấy lúa và trồng mầu: tạm cấp cho dân cầy cấy.

Điều 3

Một nghị định Liên Bộ Nội vụ – Tư pháp – Tài chính – Canh nông sẽ ấn định chi tiết thi hành Sắc lệnh này.

Điều 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 75-SL NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình thế hiện thời;

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Canh nông;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Những ruộng đất và tài sản phụ thuộc tịch thu của những phạm nhân bị kết án về các tội làm phương hại đến nền độc lập quốc gia, đều xung vào quốc gia công sản.

Điều 2

Những đất đai tịch thu chia làm 3 loại:

1- Đất đai hoang rậm: trở về quốc gia công thổ;

2- Đất trồng cây kỹ nghệ hoặc cây ăn quả hay để chăn nuôi: Chính phủ khai thác;

3- Ruộng, bãi, cấy lúa và trồng mầu: tạm cấp cho dân cầy cấy.

Điều 3

Một nghị định Liên Bộ Nội vụ – Tư pháp – Tài chính – Canh nông sẽ ấn định chi tiết thi hành Sắc lệnh này.

Điều 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.