VIỆN PHÁP LUẬT ỨNG DỤNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại:  0347.81.82.88
Email: cskh.vpludvn@gmail.com
Website: www.vienphapluatungdung.vn