Bài tập lớn: Ý thức: Khái niệm, cấu trúc và quá trình hình thành, phát triển của ý thức. Lấy ví dụ cụ thể để minh họa. (6 điểm) Dựa vào cấu trúc của ý thức, anh/chị hãy đánh giá ý thức học tập của anh/chị ở

  THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: TLHĐC-BTL-2022-11 Môn học: Tâm lý học đại cương Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Ý thức: Khái niệm, cấu trúc và quá trình hình thành, phát triển của ý thức. Lấy ví dụ cụ thể để minh họa. (6 điểm) Dựa vào cấu trúc

Bài tập lớn: Trình bày khái niệm và đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại? Phân tích các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành? Liên hệ thực tế để lấy ví dụ minh hoạ.

  THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: LTM-BTL-2022-9 Môn học: Luật Thương Mại Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Trình bày khái niệm và đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại? Phân tích các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành? Liên hệ thực

Tiểu luận: Quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự, thực tiễn thực hiện và đề xuất, kiến nghị

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: TTDS-2022-12 Môn học: Tố tụng dân sự Loại tài liệu: Tiểu luận Tên tài liệu: Quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự, thực tiễn thực hiện và đề

Tiểu luận: Môi trường và phát triển

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: MTVPT-TL-2022-10 Môn học: Môi trường và phát triển Loại tài liệu: Tiểu luận Tên tài liệu: Môi trường và phát triển Số trang: 12 trang Tác giả: Nguyễn Thúy Nh Năm phát hành: 2021 Điểm đánh giá: Phí tải về: 20.000 VNĐ Hình thức thanh toán: a. Thanh toán qua ZaloPay:

Bài tập lớn

Luận văn

Tài liệu tập huấn

Tiểu luận