Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn đính chính Quyết định số 385/LĐTBXH-QĐ ngày 1/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 986/LĐTBXH-TL
V/v đính chính quyết định số 385/LĐTBXH-QĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 986/LĐTBXH-TL NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 385/LĐTBXH-QĐ

Kính gửi: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ.
– Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Do sai sót trong việc in ấn, nay Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đình chính lại khoản 3 Điều 1 Quyết định số: 385/LĐTBXH-QĐ ngày 1/4/1996 về mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam như sau:

“3/ Mức lương tối thiểu không thấp hơn 35 USD/tháng (Ba mươi lăm Đô la Mỹ/tháng) áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn các tỉnh còn lại hoặc các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn thuộc các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản;”.

 

 

Lê Văn Nhá

(Đã ký)

Mức lương tối thiểu không thấp hơn 35 USD/tháng (Ba mươi lăm Đô la Mỹ/tháng) áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn các tỉnh còn lại hoặc các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn thuộc các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 986/LĐTBXH-TL
V/v đính chính quyết định số 385/LĐTBXH-QĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 986/LĐTBXH-TL NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 385/LĐTBXH-QĐ

Kính gửi: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ.
– Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Do sai sót trong việc in ấn, nay Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đình chính lại khoản 3 Điều 1 Quyết định số: 385/LĐTBXH-QĐ ngày 1/4/1996 về mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam như sau:

“3/ Mức lương tối thiểu không thấp hơn 35 USD/tháng (Ba mươi lăm Đô la Mỹ/tháng) áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn các tỉnh còn lại hoặc các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn thuộc các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản;”.

 

 

Lê Văn Nhá

(Đã ký)

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.