Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn số 1361/LĐTBXH ngày 11/12/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc Uỷ quyền giao kết hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật lao động,

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 1361/LĐTBXH
V/v Uỷ quyền giao kết hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật lao động

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Công ty Cung ứng nhựa đường
43 Ngô Quyền, TP. Hà nội

Trả lời công văn của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành thì người sử dụng lao động có thể uỷ quần cho người khác ký tại các văn bảng về tuyển dụng, giao kết hợp đồng và sử dụng lao động. Riêng về xử lý kỷ luật lao đọng chỉ được uỷ quyền đối với hình thức khiển trách, các hình thức khác Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ bổ sung được uỷ quyền khi đi vắng./.

 

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 1361/LĐTBXH
V/v Uỷ quyền giao kết hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật lao động

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Công ty Cung ứng nhựa đường
43 Ngô Quyền, TP. Hà nội

Trả lời công văn của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành thì người sử dụng lao động có thể uỷ quần cho người khác ký tại các văn bảng về tuyển dụng, giao kết hợp đồng và sử dụng lao động. Riêng về xử lý kỷ luật lao đọng chỉ được uỷ quyền đối với hình thức khiển trách, các hình thức khác Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ bổ sung được uỷ quyền khi đi vắng./.

 

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.