Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn số 3298/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 02/10/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra và trả lời việc xử lý kỷ luật lao động,

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 3298/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v: Kiểm tra và trả lời việc xử lý kỷ luật lao động

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh: Tây Ninh

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 29/CV/02 đề ngày 20/9/2002 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệp PENRO Việt Nam, về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh kiểm tra hơ sơ xử lý kỷ luật lao động và trả lời để Công ty thực hiện đúng pháp luật, kết quả kiểm tra và cách xử lý báo cáo về Bộ trước ngày 21/10/2002 (có kèm theo công văn của Công ty)./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 3298/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v: Kiểm tra và trả lời việc xử lý kỷ luật lao động

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh: Tây Ninh

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 29/CV/02 đề ngày 20/9/2002 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệp PENRO Việt Nam, về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh kiểm tra hơ sơ xử lý kỷ luật lao động và trả lời để Công ty thực hiện đúng pháp luật, kết quả kiểm tra và cách xử lý báo cáo về Bộ trước ngày 21/10/2002 (có kèm theo công văn của Công ty)./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Nguyễn Đại Đồng

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.