Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoLệnh tha và giảm hạn tù cho những phạm nhân nhân dịp lễ Quốc khánh lần thứ 23 năm 1968,

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******
Số: 96-LCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1968

 

LỆNH

CÔNG BỐ LỆNH THA VÀ GIẢM HẠN TÙ CHO NHỮNG PHẠM NHÂN NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH LẦN THỨ 23

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa;

Căn cứ vào nghị quyết số 592-NQ/TVQH ngày 29 tháng 8 năm 1968 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc đặc xá nhân dịp lễ Quốc khánh lần thứ 23 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,

NAY CÔNG BỐ LỆNH

Tha cho những phạm nhân đã được cải tạo tốt và giảm hạn tù cho những phạm nhân thật thà cố gắng sửa chữa trong thời gian ở trại.

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

 

 

 

 

Hồ Chí Minh

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******
Số: 96-LCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1968

 

LỆNH

CÔNG BỐ LỆNH THA VÀ GIẢM HẠN TÙ CHO NHỮNG PHẠM NHÂN NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH LẦN THỨ 23

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa;

Căn cứ vào nghị quyết số 592-NQ/TVQH ngày 29 tháng 8 năm 1968 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc đặc xá nhân dịp lễ Quốc khánh lần thứ 23 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,

NAY CÔNG BỐ LỆNH

Tha cho những phạm nhân đã được cải tạo tốt và giảm hạn tù cho những phạm nhân thật thà cố gắng sửa chữa trong thời gian ở trại.

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

 

 

 

 

Hồ Chí Minh

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.