Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoSắc lệnh số 35 về việc sức cho nhân dân phải tôn trọng đền, chùa, lăng tẩm, nhà thờ tất cả các nơi có tính cách tôn giáo do Chủ tịch Chính phủ ban hành.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 35 NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét vì quyền tự do tín ngưỡng là một nguyên tắc của chính thể Dân chủ cộng hoà,

Sau khi Hội đồng các ông Bộ trưởng đồng ý,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Đền chùa, lăng tẩm, nhà thờ, tất cả các nơi có tính cách tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, nhân dân đều phải tôn trọng không được xâm phạm.

Điều thứ 2: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp phụ trách thi hành sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Đền chùa, lăng tẩm, nhà thờ, tất cả các nơi có tính cách tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, nhân dân đều phải tôn trọng không được xâm phạm.

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 35 NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét vì quyền tự do tín ngưỡng là một nguyên tắc của chính thể Dân chủ cộng hoà,

Sau khi Hội đồng các ông Bộ trưởng đồng ý,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Đền chùa, lăng tẩm, nhà thờ, tất cả các nơi có tính cách tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, nhân dân đều phải tôn trọng không được xâm phạm.

Điều thứ 2: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp phụ trách thi hành sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.