Chỉ dẫn áp dụng bộ luật dân sự năm 2015

Tác giả: TS. Trần Văn Biên (Chủ biên) Nhà xuất bản: Thế giới Thời gian xuất bản: 8/2018 Số trang: 600 Giá: 440.000 đ 490.000 đ (-10%) Đặt mua: Mobile: 0347.81.82.88 Zalo: 0347.81.82.88 Email: sachluathay.vpludvn@gmail.com Fanpape: vienphapluatungdungvietnam   Ngày 24 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Tác giả: TS. Nguyễn Thúy Hiền – Ths. Tạ Đình Tuyên (Đồng Chủ biên) Nhà xuất bản: Lao động Thời gian xuất bản: 6/2019 Số trang: 918 Giá: 405.000 đ 450.000 đ (-10%) Đặt mua: Mobile: 0347.81.82.88 Zalo: 0347.81.82.88 Email: sachluathay.vpludvn@gmail.com Fanpape: vienphapluatungdungvietnam   Cuốn sách được biên soạn theo phương pháp chỉ dẫn chi tiết từng điều luật,

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Tái Bản Lần Thứ Nhất, Có Chỉnh sửa, Bổ sung )

Tác giả: TS. Nguyễn Trí Tuệ – TS. Đỗ Đức Hồng Hà (Đồng Chủ biên) Nhà xuất bản: Công an nhân dân Thời gian xuất bản: 2/2020 Số trang: 999 Giá: 405.000 đ 450.000 đ (-10%) Đặt mua: Mobile: 0347.81.82.88 Zalo: 0347.81.82.88 Email: sachluathay.vpludvn@gmail.com Fanpape: vienphapluatungdungvietnam   Cuốn Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm

Chỉ dẫn áp dụng luật hôn nhân gia đình năm 2014

Tác giả: Ths. Quách Dương – Ths. Ngô Thu Trang (Đồng Chủ biên) Nhà xuất bản: Thanh Niên Thời gian xuất bản: 5/2019 Số trang: 416 Giá: 324.000 đ 360.000 đ (-10%) Đặt mua: Mobile: 0347.81.82.88 Zalo: 0347.81.82.88 Email: sachluathay.vpludvn@gmail.com Fanpape: vienphapluatungdungvietnam   Nội dung cuốn sách gồm 2 phần như sau: Phần 1. Chỉ dẫn áp dụng luật hôn

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015

Tác giả: TS. Trần Văn Hà – TS. Nguyễn Văn Du (Đồng Chủ biên) Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền Thông Thời gian xuất bản: 7/2019 Số trang: 448 Giá: 315.000 đ 350.000 đ (-10%) Đặt mua: Mobile: 0347.81.82.88 Zalo: 0347.81.82.88 Email: sachluathay.vpludvn@gmail.com Fanpape: vienphapluatungdungvietnam   Để giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm tới

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

Tác giả: TS. Nguyễn Trí Tuệ – TS. Đỗ Đức Hồng Hà (Đồng Chủ biên) Nhà xuất bản: Công an nhân dân Thời gian xuất bản: 7/2017 Số trang: 951 Giá: 405.000 đ 450.000 đ (-10%) Đặt mua: Mobile: 0347.81.82.88 Zalo: 0347.81.82.88 Email: sachluathay.vpludvn@gmail.com Fanpape: vienphapluatungdungvietnam   Cuốn sách Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng

Sách luật dân sự, kinh doanh thương mại

Sách luật hình sự

Sách luật tổng hợp