CTKM: Tặng tại khoản Bạc dùng thử miễn phí (Từ 01/11/2021 đến 30/11/2021)

Nội dung:

  • Đối tượng: Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ và đăng ký gói dịch vụ dùng thử.
  • Thời gian dùng thử: 03 tháng kể từ ngày đăng ký
  • Đăng ký tại: https://vienphapluatungdung.vn/goi-dich-vu-vpludvn
  • Liên hệ hướng dẫn qua Call / Zalo: 0347.81.82.88
  • Thời gian áp dụng: Từ 01/11/2021 đến 30/11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *