Tái thẩm vụ án dân sự là gì?

Bạn là người tham gia tố tụng trong một vụ kiện, sau khi Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đã tuyên án. Bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bạn vẫn thấy chưa tìm được công lý, vẫn thấy quyền lợi của bạn bị xâm hại, chưa được

Thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án dân sự

Theo quy định tại Điều 377 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì thẩm quyền giám đốc thẩm được quy định như sau: 1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh,

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự

Theo quy định tại Điều 344 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm: 1. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của