Các trường Đào tạo Cử nhân Luật trong cả nước

* Nhóm ngành đào tạo LUẬT gồm các ngành:

Mã ngành Tên ngành
7380101 Luật
7380102 Luật hiến pháp và luật hành chính
7380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự
7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự
7380107 Luật kinh tế
7380108 Luật quốc tế
7380109 Luật thương mại

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong nhóm ngành trên:

Tên trường Mã ngành đào tạo
Khu vực Tp. Hà Nội  
– Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) 7380101, 7380109
– Học viện Ngân hàng 7380107
– Học viện Ngoại giao 7380108
– Học viện Phụ nữ Việt Nam 7380101
– Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam 7380101
– Học viện Tòa án 7380101
– Trường Đại học Công đoàn 7380101
– Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 7380101
– Trường Đại học Lao động Xã hội 7380107
– Trường Đại học Luật Hà Nội 7380101, 7380107, 7380109
– Trường Đại học Ngoại thương 7380109
– Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 7380101
– Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 7380101
– Trường Đại học Thương mại 7380107
– Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 7380101
– Viện Đại học Mở Hà Nội 7380101, 7380107, 7380108
– Trường Đại học Đông Đô 7380107
– Trường Đại học Đại Nam 7380107
– Trường Đại học Hòa Bình 7380107
– Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 7380107
– Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 7380107
– Trường Đại học Thành Tây 7380107
– Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị 7380107
Khu vực Tp. Hồ Chí Minh  
– Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) 7380101, 7380107
– Học viện Cán bộ TP.HCM 7380101
– Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 7380101
– Trường Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM 7380107
– Trường Đại học Luật TP.HCM 7380101, 7380109
– Trường Đại học Mở TP.HCM 7380101, 7380107
– Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 7380107
– Trường Đại học Sài Gòn 7380101
– Trường Đại học Tôn Đức Thắng 7380101
– Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 7380107
– Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM 7380107, 7380108
– Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM 7380107
– Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 7380107
– Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 7380107
– Trường Đại học Văn Lang 7380107
Khu vực miền Bắc  
– Trường Đại học Kinh tế – QTKD (ĐH Thái Nguyên) 7380107
– Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) 7380101
– Trường Đại học Hàng hải 7380101
– Trường Đại học Hồng Đức 7380101
– Trường Đại học Thái Bình 7380101
– Trường Đại học VH Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 7380101
– Trường Đại học Chu Văn An 7380107
– Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 7380101
– Trường Đại học Kinh Bắc 7380107
– Trường Đại học Thành Đông 7380107
– Trường Đại học Trưng Vương 7380107
Khu vực miền Trung  
– Trường Đại học Vinh 7380101, 7380107
– Trường Đại học Hà Tĩnh 7380101
– Trường Đại học Quảng Bình 7380101
– Trường Đại học Luật – ĐH Huế 7380101, 7380107
– Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 7380101, 7380107
– Trường Đại học Đà Lạt 7380101
– Trường Đại học Quy Nhơn 7380101
– Trường Đại học Tài chính Kế toán 7380107
– Trường Đại học Dân lập Duy Tân 7380107
– Trường Đại học Đông Á 7380107
– Trường Đại học Phan Thiết 7380107
– Trường Đại học Thái Bình Dương 7380101
Khu vực miền Nam  
– Trường Đại học An Giang 7380101
– Trường Đại học Cần Thơ 7380101
– Trường Đại học Thủ Dầu Một 7380101
– Trường Đại học Trà Vinh 7380101
– Trường Đại học Bình Dương 7380107
– Trường Đại học Công nghệ Miền Đông 7380107
– Trường Đại học Dân lập Cửu Long 7380107
– Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng 7380107
– Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 7380107
– Trường Đại học Nam Cần Thơ 7380101, 7380107
– Trường Đại học Tây Đô 7380107

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *