Tổng hợp đề thi Thẩm phán từ năm 2017 đến 2022 (trắc nghiệm có đáp án) – Phần Dân sự

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2. Điều kiện khởi kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 là những điều kiện ? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3. Khi nhận được đơn khởi kiện không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nơi mình làm việc thì người thẩm phán xử lý như thế nào? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4. Vụ án dân sự đang tạm đình chỉ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập rút yêu cầu, thì Tòa án ? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6. Trường họp nào sau đây vụ án dân sự thuộc trường họp không tiến hành hòa giải được ? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7. Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự có thẩm quyền nào sau đây? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8. Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm trong trường hợp nào sau đây? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9. Sau khi thụ lý vụ án dân sự, Tòa án phát hiện vụ án có dấu hiệu phạm tội. Tòa án xử lý như thế nào? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10. Trường hợp khi giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án, có đương sự yêu cầu có thẩm quyền hủy quyết định cưỡng chế thi hành án thì Tòa án có được giải quyết như thế nào? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 11. Trường hợp Tòa án tiến hành hòa giải nhiều lần thì mỗi lần hòa giải thì tiến hành thủ tục kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ như thế nào? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 12. Trong trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhưng sau đó ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án (có căn cứ pháp luật) mà không xử lý quyết định định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đương sự kháng cáo về việc này, cấp phúc thẩm xử lý như thế nào? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 13. Trường hợp một bên chết trước mà phải chia tài sản, Luật HN-GĐ năm 1959 quy định chia như khi ly hôn, Luật HN-GĐ năm 1986 quy định chia đôi, Luật HN-GĐ năm 2000 và Luật HN-GĐ năm 2014 không quy định. Nếu một bên chết vào thời kỳ thi hành Luật HN-GĐ năm 2000 hoặc Luật HN-GĐ năm 2014 thì áp dụng luật nào? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 14. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận mà thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự hay Luật HN-GĐ để giải quyết? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 15. Trường hợp vợ chồng có đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản. Khi hòa giải vợ chồng thỏa thuận về đoàn tụ, thì Tòa án ban hành loại quyết định nào sau đây là đúng: > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 16. Thẩm phán có quyền thu thập chứng cứ bổ sung trong giai đoạn xét xử phúc thẩm không? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 17. Trong thời gian tạm đình chỉ giải quyết vụ án mà một trong các bên đương sự có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 18. Tòa án có thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào ngày nghỉ không? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 19. Người bị thiệt hại do hành vi hành chính có quyền khởi kiện vụ án dân sự đòi bồi thường thiệt hại không? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 20. Trong trường hợp chuyển từ việc thuận tình ly hôn sang vụ án ly hôn thì có phải trả lại tạm ứng lệ phí việc dân sự không? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 21. Trong vụ án có áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, sau đó bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm thì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có đương nhiên bị hủy không? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 22. Trường hợp tranh chấp chia tài sản là bất động sản sau khi ly hôn mà nơi cư trú của bị đơn và nơi có bất động sản tranh chấp khác nhau thì Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 23. Để được coi là có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con để được hưởng thừa kế của nhau có bắt buộc phải sống chung không? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 24. Trường hợp giao dịch chuyển nhượng đất bị vô hiệu nhưng bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã thế chấp quyền sử dụng đất đó cho Ngân hàng theo quy định của pháp luật thì giao dịch thế chấp đó có bị vô hiệu không? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 25. Đen ngày mở phiên tòa nguyên đơn mới nộp đơn xin rút yêu cầu khởi kiện thì thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Thẩm phán hay Hội đồng xét xử? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 26. Khẳng định nào sau đây là đúng? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 27. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 28. Tại phiên tòa sơ thẩm, khi nguyên đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu thì Hội đồng xét xử giải quyết như thế nào? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 29. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện trong trường hợp: > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 30. Tòa án áp dụng quy định về thời hiệu trong trường hợp nào sau đây? > Xem các phương án Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *