Tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết án hành chính

[VPLUDVN] Trong thời gian qua, mặc dù các vụ việc liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện về hành chính vẫn xảy ra nhiều nhưng các ngành chức năng của tỉnh đã kịp thời có những giải pháp, chính sách giải quyết các vụ việc; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo sự

Trình tự xử lý tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng

[VPLUDVN] Thực tiễn xử lý tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng (TCTD) khi bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trong trường hợp bảo lãnh bằng việc thế chấp tài sản của bên thứ ba đảm bảo cho khoản vay tại các TCTD đang

Bàn về tính pháp lý của việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là tài sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại

[VPLUDVN] Một số bình luận xoay xung quanh tình huống về việc liệu cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đang là đối tượng của biện pháp thế chấp hợp pháp tại ngân hàng hay không? 1. Tình huống pháp lý: Vào tháng 9/2016, ông Nguyễn Văn X đã

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hòa giải viên

[VPLUDVN] Tại Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020, Chánh  án  Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành quy định chi tiết về quy trình bổ nhiệm,  bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên tại  Tòa  án theo 

Dân sự & Tố tụng dân sự

Hành chính, Thương mại & Luật khác

Hình sự & Tố tụng hình sự