VKSNDTC: Công văn số 32/HD-VKSNDTC ngày 13/9/2019 hướng dẫn công tác quản lý các trường hợp VKS truy tố Tòa án xét xử tuyên Bị cáo không phạm tội

Thực hiện Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, phục vụ tốt các hoạt động sơ kết, tổng kết công

VKSNDTC: Công văn số 1620/VKSTC-V2 ngày 05/5/2016 Hướng dẫn vụ án Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và sửa đổi TTLT 09/2011

Kính gửi: Tổng Cục Cảnh sát – Bộ Công an Phúc đáp Công văn số 234/C41-C45 ngày 20/01/2016 của Tổng Cục Cảnh sát – Bộ Công an về việc phê duyệt chỉ đạo giải quyết vụ án Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và kiến nghị sửa đổi Thông tư liên

TANDTC: Giải đáp vướng mắc tại Công văn 79/TANDTC-PC ngày 12/4/2019 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến số 64/TANDTC-PC.

Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của một số Tòa án nhân dân về vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất mà người nhận chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã được

TANDTC: Công văn số 59/TANDTC-PC ngày 29/3/2019 về triển khai thí điểm hòa giải, đối thoại các tranh chấp dân sự, hành chính

Trong thời gian vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của một số Tòa án nhân dân thực hiện thí điểm về những vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm, Tòa án nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn bổ sung một số trường hợp sau đây: 1. Trường hợp người khởi kiện nộp đơn

TANDTC: Giải đáp vướng mắc tại Công văn số 253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 về vụ án ly hôn có bị đơn là người VN ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ.

Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về vướng mắc trong việc giải quyết một số vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là người Việt Nam ở trong nước với bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng

TANDTC: Công văn 306/TANDTC-PC ngày 12/10/2016 về tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao nhận được ý kiến phản ánh của một số Tòa án nhân dân về việc áp dụng tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” khi giải quyết vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về vấn đề này, Tòa án nhân dân

TANDTC: Giải đáp vướng mắc tại Công văn số 87/1999/KHXX ngày 6/8/1999 về thẩm quyền và thủ tục giải quyết việc tuyên bố một người là đã chết

Sau khi nghiên cứu Công văn số 176/TA ngày 15-6-1999 và tài liệu gửi kèm theo Công văn của Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hỏi về thủ tục giải quyết việc tuyên bố một người là đã chết, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: Đối với trường hợp

TANDTC: Giải đáp nghiệp vụ tại Công văn 64/TANDTC-PC ngày 09//1/2019

Công văn số: 64/TANDTC-PC về kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử Ngày 09-01-2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức buổi giải đáp trực tuyến toàn quốc về một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự,