Tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết án hành chính

[VPLUDVN] Trong thời gian qua, mặc dù các vụ việc liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện về hành chính vẫn xảy ra nhiều nhưng các ngành chức năng của tỉnh đã kịp thời có những giải pháp, chính sách giải quyết các vụ việc; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo sự

Trình tự xử lý tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng

[VPLUDVN] Thực tiễn xử lý tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng (TCTD) khi bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trong trường hợp bảo lãnh bằng việc thế chấp tài sản của bên thứ ba đảm bảo cho khoản vay tại các TCTD đang

Bàn về tính pháp lý của việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là tài sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại

[VPLUDVN] Một số bình luận xoay xung quanh tình huống về việc liệu cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đang là đối tượng của biện pháp thế chấp hợp pháp tại ngân hàng hay không? 1. Tình huống pháp lý: Vào tháng 9/2016, ông Nguyễn Văn X đã

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hòa giải viên

[VPLUDVN] Tại Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020, Chánh  án  Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành quy định chi tiết về quy trình bổ nhiệm,  bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên tại  Tòa  án theo 

Phí bảo trì nhà chung cư theo pháp luật về nhà ở

[VPLUDVN] Bài viết trình bày, phân tích quy định của pháp luật về phí bảo trì phần sở hữu chung, trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư trong quản lý, sử dụng phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Tác giả của bài viết chỉ ra những

Một số vấn đề liên quan đến việc xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnh

[VPLUDVN] Trong hệ thống chính quyền địa phương (CQĐP), chính quyền cấp tỉnh (CQCT) là cấp hành chính cao nhất trong 3 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã). Theo quy định tại Điều 111 của Hiến pháp năm 2013 thì: Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

Xác định điều kiện “phát sinh giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau” trong tranh chấp kinh doanh, thương mại.

[VPLUDVN] Điều kiện “phát sinh giữa cá nhân, tổ chức có ĐKKD với nhau” quy định tại Khoản 1 Điều 30 BLTTDS năm 2015 là điều kiện quan trọng để xác định và phân biệt tranh chấp về kinh doanh, thương mại với tranh chấp về dân sự; tuy nhiên trong thực tiễn giải quyết,

Bàn về một số quy định Luật tố tụng hành chính năm 2015

[VPLUDVN] Luật Tố tụng hành chính năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. So với Luật TTHC năm 2010, Luật TTHC năm 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng có tính khả thi cao, thuận lợi cho người

Pháp luật về chứng cứ điện tử tại Việt Nam

[VPLUDVN] Trong tình hình hiện nay với sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, mọi giao dịch hầu hết diễn ra trên không gian mạng. Do đó, vấn đề cần giải quyết hiện nay là đưa ra mô hình lý luận nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về chứng cứ điện tử ở nước

Vướng mắc trong quy định về quyền khởi kiện lại vụ án hành chính

[VPLUDVN] Người khởi kiện tự nguyện rút đơn khởi kiện vụ án hành chính thì họ có được quyền khởi kiện lại vụ án hay không? Trường hợp nào được, trường hợp nào không được… là những vấn đề còn có vướng mắc trong thực tiễn. 1. Quy định tại Điều 143 Tại điểm c

Vướng mắc trong xử lý tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

[VPLUDVN] Trong thời gian vừa qua, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang diễn ra phổ biến với nhiều mức độ và tính chất nghiêm trọng khác nhau. Tuy nhiên, việc đầu tranh, phòng chống loại tội phạm này đang gặp những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng luật trên thực

Bàn về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính đã hết thời hiệu khởi kiện

[VPLUDVN] Ngày 30/6/2020, TAND tối cao có hướng dẫn Toà án các cấp vẫn xem xét giải quyết mà không đình chỉ vụ án đối với trường hợp quyết định hành chính hết thời hiệu khởi kiện, quyết định giải quyết khiếu nại còn thời hiệu khởi kiện nhưng người khởi kiện chỉ khởi kiện

Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về thuế

1. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 2. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 3. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 4. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, đầu tư

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 2. Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp 4. Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 về công bố thông tin

Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về xây dựng

1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 2. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư số 03/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 3. Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng