Hiểu và áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” như thế nào là đúng?

[VPLUDVN] Ngày 24/4/2018, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện (Nghị quyết số 01/2018), tuy nhiên, việc nhận thức và áp dụng tình tiết “Phạm tội

Bàn về biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

[VPLUDVN] Bắt buộc chữa bệnh là biện pháp tư pháp thể hiện sự nhân đạo của pháp luật hình sự, căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối

Bàn về tổng hợp hình phạt

[VPLUDVN] Thực tiễn xét xử cho thấy có bị cáo bị xét xử và kết án về nhiều tội; bị xét xử và kết án bằng nhiều bản án, mà Đinh La Thăng là một trường hợp khá điển hình. Vì vậy, vấn đề tổng hợp hình phạt của nhiều bản án, tổng hợp hình

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của BLTTHS năm 2015 về biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp

[VPLUDVN] Giữ người trong trường hợp khẩn cấp là biện pháp ngăn chặn mới được quy định trong BLTTHS năm 2015. Thực chất, đây là biện pháp nhằm thay thế cho biện pháp bắt người trong trường hợp khẩn cấp (bắt khẩn cấp) đã được quy định tại Điều 81 BLTTHS năm 2003. Trong phạm

Bàn về tạm giam – Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

[VPLUDVN] BLTTHS năm 2015 có nhiều thay đổi tiến bộ, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay và tình hình thực tế. Tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc trong quy định pháp luật về việc áp dụng biện pháp tạm giam gây khó khăn cho các cơ quan tố tụng. Trong

Phân biệt Tội cướp tài sản với Tội cưỡng đoạt tài sản

[VPLUDVN] Thực tiễn quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có tính chất chiếm đoạt tài sản, cơ quan tiến hành tố tụng thường nhầm lẫn trong việc định tội danh do dấu hiệu pháp lý đặc trưng của những tội phạm này có điểm tương đồng. Theo tác giả Đinh

Bàn về bảo lĩnh – biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

[VPLUDVN] Biện pháp ngăn chặn “bảo lĩnh” đã được quy định trong các Bộ luật Tố tụng hình sự nhưng cho đến nay, trong thực tiễn áp dụng vẫn có những vướng mắc cần được khắc phục. Bảo lĩnh trong tố tụng hình sự Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình