Luật đất đai: Đề kiểm tra (có đáp án)

Phần 1: Các nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao? (05 điểm)

Câu 1: Người sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 là các cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo qui định của Bộ luật dân sự.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Hộ gia đình, cá nhân

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khi được nhà nước giao đất

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4:

 Mọi qui hoạch, kế hoạch trong hệ thống qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được đưa ra lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Người sử dụng đất hợp pháp đều được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Phần 2: Lý thuyết (02 điểm)

Trình bày trình thự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai giữa A và B là hai cá nhân cùng sinh sống tại huyện C. Biết rằng thửa đất đang tranh chấp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không có một trong các loại giấy tờ theo qui định tại khoản 1,2,3 Điều 100 Luật đất đai.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Phần 3: Bài tập tình huống (03 điểm)

C là công dân Việt Nam, năm 1995 C ra nước ngoài làm ăn sinh sống và hiện nay C chỉ mang quốc tịch của nước K. Năm 2015 C về Việt Nam, muốn đầu tư phát triển một khu du lịch tại tỉnh BT.

Hỏi:

1. Theo qui định của Luật đất đai thì C có được phép sử dụng đất để đầu tư phát triển khu du lịch tại tỉnh BT hay không, C được xếp vào loại chủ thể sử dụng đất nào? Nếu C được sử dụng đất để thực hiện dự án thì cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho C?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2. C có thể sử dụng đất dưới hình thức nào để thực hiện dự án đầu tư phát triển khu du lịch?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Trong quá trình thực hiện xây dựng và phát triển khu du lịch, công ty du lịch mà C thành lập ra theo pháp luật Việt Nam có phát sinh tranh chấp về ranh giới đất với các hộ dân liền kề. Hỏi:

3. Đây có phải là tranh chấp đất đai hay không? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Ghi chú: Bài viết được được tặng hoặc được sưu tầm hoặc được biên tập với mục đích tuyên truyền pháp luật. Nếu phát hiện đáp án chưa chính xác, vui lòng góp ý tại phần Bình luận. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi, kèm theo tài liệu chứng minh vi phạm qua Email: banquyen.vpludvn@gmail.com; Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong nhận được tài liệu tặng từ quý bạn đọc qua Email: nhantailieu.vpludvn@gmail.com. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm tới Viện Pháp luật Ứng dụng VIệt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *