So sánh Tư pháp quốc tế với Luật dân sự Việt Nam?

  Luật dân sự Việt Nam Tư pháp quốc tế Đối tượng điều chỉnh Quan hệ dân sự: quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân Quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài Phương pháp điều chỉnh Thỏa thuận, bình đẳng Phương pháp xung đột, phương pháp thực chất

Luật dân sự: 150 câu hỏi lý thuyết P2 (có đáp án)

CHƯƠNG VI: NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Câu 1: Trình bày khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ? Đáp án: Khái niệm: Nghĩa vụ được định nghĩa tại Điều 274 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: “Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là

Luật dân sự: 150 câu hỏi lý thuyết P1 (có đáp án)

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM  Câu 1: Trình bày nội dung của Luật dân sự hiện nay? Đáp án: Luật dân sự gồm các nguyên tắc cơ bản và có nhiều chế định khác nhau như: chế định tài sản và quyền sở hữu; chế định nghĩa vụ dân sự

Luật Dân sự: 76 Câu hỏi trắc nghiệm P2 (có đáp án)

Chương 6: Nghĩa vụ và hợp đồng dân sự 1. Đối tượng của nghĩa vụ là: Là nghĩa vụ phải thực hiện Là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện Là công việc sẽ thực hiện 2. Nhận định nào sau đây là chính xác? Thời hạn thực hiện nghĩa

101 Câu trắc nghiệm Luật Dân sự 1 theo chương (có đáp án)

Chương 1: Khái niệm về Luật dân sự Việt Nam 1. Có mấy nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự? 3 7  2  5 2. Nội dung nào không thuộc nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự? Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý

72 Câu nhận định Luật Dân sự 2 (có đáp án)

Chương 6: Nghĩa vụ hợp đồng và hợp đồng 1. Nghĩa vụ chỉ phát sinh khi hai bên có giao kết hợp đồng 2. Đối tượng của nghĩa vụ là các bên giao kết hợp đồng 3. Hợp đồng dân sự là 1 loại nghĩa vụ dân sự 4. Trường hợp không có thỏa thuận,

115 Câu hỏi nhận định Luật Dân sự 1 (có đáp án)

Chương 1: Giới thiệu luật Dân sự Việt Nam Văn bản quy phạm pháp luật là nguồn duy nhất của luật dân sự: 2. Luật dân sự điều chỉnh tất cả các quan hệ tài sản và nhân thân trong giao lưu dân sự: 3. Quan hệ nhân thân không thể tính được thành tiền

Luật Dân sự 2: Câu hỏi nhận định theo chương

Nghĩa vụ và hợp đồng là hai chế định quan trọng được quy định tại BLDS 2015. Dưới đây là tuyển tập 95 câu nhận định môn Luật dân sự 2 kèm đáp án được Viện pháp luật ứng dụng sưu tầm và biên tập. PHẦN I: NGHĨA VỤ  CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ

Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng

Khái niệm Là các biện pháp cưỡng chế được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho người khác, trong đó người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm khắc phục những hậu quả xấu xảy ra bằng tài sản của mình (Trách nhiệm BTTH do vi

Tài liệu tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2015

THÔNG TIN TÀI LIỆU Tên tài liệu: Tài liệu tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2015 Loại tài liệu: Tài liệu tập huấn Số trang: Chuyên ngành: Dân sự Tác giả: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Năm phát hành: 2016 Phí tải về: Miễn phí Tải tài liệu: TẠI ĐÂY Viện Pháp

Địa vị pháp lý là gì?

[VPLUDVN] Địa vị pháp lý là vị trí của chủ thể pháp luật trong mối quan hệ với những chủ thể pháp luật khác trên cơ sở các quy định pháp luật. Địa vị pháp lí của chủ thể pháp luật thể hiện thành một tổng thể các quyền và nghĩa vụ pháp lí của

Luật Dân sự 2: 150 Câu hỏi tự luận (có đáp án)

1. Phân biệt quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân * Quan hệ tài sản:  – Khái niệm:các quan hệ xã hội giữa con người với con người thông qua một tài sản nhất định. – Tính chất: + Là đối tượng điều chỉnh của LDS, đa dạng, phong phú + Mang tính ý

Luật Dân sự: 56 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Văn bản quy phạm pháp luật là nguồn duy nhất của luật dân sự: 2. Luật dân sự điều chỉnh tất cả các quan hệ tài sản và nhân thân trong giao lưu dân sự: 3. Quan hệ nhân thân không thể tính được thành tiền và không thể chuyển giao trong các giao

Luật Dân sự 1: 50 Câu hỏi ôn tập (có đáp án)

Câu 1. Trình bày quan hệ pháp luật dân sự? Là quan hệ xã hội do các quan hệ pháp luật dân sự điều chỉnh, tức là quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực dân sự, các quan hệ liên quan đến yếu tố nhân thân và tài sản trong các lĩnh vực

Luật Dân sự: 12 Bài tập chia thừa kế (có đáp án)

Bài 1. A có vợ là B, tài sản chung của A và B là 1,2 tỷ đồng. A chung sống như vợ chồng với C, tài sản chung của A và C là 600 triệu đồng. A chết, tiền mai táng cho A hết 50 triệu đồng. Tiền phúng viếng thu được 100 triệu đồng. Xác định DSTK của A. Bài

Luật dân sự: Đề cương ôn tập

BÀI 1 – KHÁI NIỆM LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM I. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ Luật dân sự điều chỉnh hai nhóm quan hệ cơ bản là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (Điều 1 BLDS 2015). 1. Nhóm quan hệ tài

Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể

[VPLUDVN] Pháp luật dân sự trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật và trách nhiệm của người gây thiệt hại trong từng trường hợp. Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra Điều 596 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS)

Thi có giải là gì ? Quy định pháp mới về thi có giải

[VPLUDVN] Trong cuộc sống cũng như trong lao động sản xuất, để phát động tinh thần thi đua lao động sản xuất hoặc để hưởng ứng các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể.., các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền tổ chức những cuộc thi có giải. Giải thưởng

Hứa thưởng là gì? Quy định pháp luật về hứa thưởng

[VPLUDVN] Hứa thưởng là hứa hẹn một cách công khai thưởng cho người thực hiện một công việc theo đúng yêu cầu của người hứa hẹn. Công việc có hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm, không trái đạo đức xã hội. Khi chưa đến hạn bắt

Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

[VPLUDVN] Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất (sau đây gọi là bên góp vốn) góp phần vốn của mình bằng giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với cá nhân, pháp

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là gì?

[VPLUDVN] Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của bộ luật này và pháp luật

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là gì?

[VPLUDVN] Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là hợp đồng dân sự, theo đó, bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình thế chấp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo các điều kiện, nội dung, hình thức được quy định trong của Bộ luật dân