Bộ câu hỏi lý thuyết môn Luật lao động

BỘ CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN LUẬT LAO ĐỘNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Câu 1: Phân tích đối tượng điều chỉnh của Luật lao động Việt Nam. Đối tượng điều chỉnh của luật lao động là nhóm các quan hệ xã hội trong lĩnh vực lao động, bao gồm

150 câu hỏi lý thuyết môn Luật Doanh nghiệp

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  Câu 1: Luật Thương mại Việt Nam quy định các loại hình thương nhân như thế nào? Đáp án Thương nhân là tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại và hiện diện bằng nhiều hình thức khác nhau, phụ thuộc vào quy định của

Câu hỏi lý thuyết ôn tập môn Quan hệ kinh tế quốc tế

CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN TẬP MÔN QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ  Câu 1: Nêu khái niệm quan hệ kinh tế quốc tế và nền kinh tế thế giới 1.Khái niệm quan hệ kinh tế quốc tế Để phản ánh sự

Câu hỏi lý thuyết ôn tập môn Luật thương mại quốc tế

Chương I: Một số vấn đề lý luận về Luật Thương mại quốc tế Câu 1: Thương mại quốc tế là gì? Khái niệm của luật thương mại quốc tế? Khái niệm “thương mại quốc tế “ Thương mại quốc tế có từ lâu đời và đã trải qua những thời kì phát triển khác

Luật An sinh xã hội

Luật Cạnh tranh

Luật Đầu tư

Luật Doanh nghiệp

Luật Lao động

Luật Môi trường

Luật Ngân hàng

Luật Tài chính

Luật Thuế

Luật Thương mại