Tài liệu tập huấn tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

THÔNG TIN TÀI LIỆU Tên tài liệu: Tài liệu tập huấn tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 Loại tài liệu: Tài liệu tập huấn Số trang: Chuyên ngành: Hình sự Tác giả: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Năm phát hành: 2016 Phí tải về: Miễn phí Tải tài liệu:

Tài liệu tập huấn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

THÔNG TIN TÀI LIỆU Tên tài liệu:Tài liệu tập huấn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 Loại tài liệu: Tài liệu tập huấn Số trang: Chuyên ngành: Tố tụng hình sự Tác giả: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Năm phát hành: 2016 Phí tải về: Miễn phí Tải tài liệu: TẠI

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố

1. Khái niệm truy tố trong tố tụng hình sự Truy tố là giai đoạn của tố tụng hình sự, trong đó viện kiểm sát tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm đưa bị cạn ra trước toà án để xét xử hoặc ra những quyết định tố tụng khác để giải quyết đúng đắn

Luật tố tụng hình sự: Câu hỏi nhận định đúng sai sắp xếp theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1. Chỉ có quan hệ pháp luật tố tụng hình sự mới mang tính quyền lực nhà nước. 2. Quan hệ pháp luật mang tính quyền lực nhà nước là QHPL TTHS. 3. Phương pháp phối hợp chế ước chỉ điều chỉnh các mối quan hệ giữa các CQTHTT. 4. Nguyên

Luật tố tụng hình sự: Bài tập tình huống (có đáp án)

CHƯƠNG 1: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Chương này không có bài tập tình huống CHƯƠNG 2: CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG Bài tập 1: Ban đêm A và B cùng đến cơ quan X để trộm cắp tài

Quy định về thủ tục rút gọn trong Tố tụng Hình sự

1. Khái niệm TTRG trong Tố tụng Hình sự Bộ luật TTHS 2015 không đưa ra định nghĩa cụ thể về TTRG trong TTHS, tuy nhiên có thể hiểu TTRG trong TTHS như sau: TTRG trong TTHS là một thủ tục tố tụng đặc biệt mà theo đó có sự rút ngắn về mặt thời

Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự?

1. Đối tượng và căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Theo quy định tại điều 371 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thì: – Đối tượng kháng nghị: khác với kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm,đối tượng của kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm không phải là những

Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự

Điều 230. Tính chất của xét xử phúc thẩm Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng

Thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hình sự?

Căn cứ pháp lý Điều 354 Bộ luật tố tụng hình sự (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) quy định về thủ tục phiên tòa phúc thẩm như sau: “1. Thủ tục bắt đầu phiên tòa và thủ tụng tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm được tiến hành như phiên tòa sơ thẩm nhưng trước khi

Giai đoạn chuẩn bị xét xử và các nội dung có liên quan

1. Nhận hồ sơ vụ án, bản cáo trạng và thụ lí vụ án Theo quy định của Điều 276 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày viện kiểm sát ra quyết định truy tố bằng bản cáo trạng, viện kiểm sát phải chuyển hồ sơ vụ

Thẩm quyền xét xử của Tòa án theo BLTTHS 2015

1. Thẩm quyền xét xử theo vụ việc Thẩm quyền xét xử sơ thẩm theo sự việc là sự phân định thẩm quyền xét xử giữaa các cấp Tòa án, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm. Do Tòa án nhân dân tối cao không có thẩm quyền xét xử

Quyết định của Viện Kiểm sát trong giai đoạn truy tố

[VPLUDVN] Nếu trong giai đoạn điều tra, chủ thể giữ vai trò then chốt là Cơ quan Điều tra cụ thể là Điều tra viên, còn ở giai đoạn Truy tố, thì đây là giai đoạn mà Viện Kiểm sát tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm truy tố bị can trước Toà án