Bài tập lớn: Thực trạng về hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Từ đó hãy nêu những kiến nghị để quản lí hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: QLNN-BTL-2022-5 Môn học: Quản lí Nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Thực trạng về hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Từ đó hãy nêu những kiến nghị để quản

Bài tập lớn: Thực tiễn hoạt động công chứng và quản lí Nhà nước về công chứng ở Việt Nam hiện nay. Quan điểm cá nhân về thực tiễn đó và đề xuất hướng khắc phục. Xây dựng tình huống quản lí Nhà nước về công chứng, vận dụng các văn bản pháp luật có liên quan để giải quyết tình huống

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: QLNN-BTL-2022-7 Môn học: Quản lí Nhà nước về hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Thực tiễn hoạt động công chứng và quản lí Nhà nước về công chứng ở Việt Nam hiện nay. Quan điểm cá nhân về

Tiểu luận: Đăng kí khai sinh theo pháp luật Hộ tịch hiện hành

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: QLHT-TL-2022-6 Môn học: Quản lí hộ tịch Loại tài liệu: Tiểu luận Tên tài liệu: Đăng kí khai sinh theo pháp luật Hộ tịch hiện hành Số trang: 28 trang Tác giả: Đinh Trường G Năm phát hành: 2022 Điểm đánh giá: 8.9 Phí tải về: 25.000 VNĐ Hình thức thanh

Tiểu luận:Tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy hành chính của một trong các quốc gia trên thế giới. Liên hệ với mô hình tổ chức bộ máy hành chính ở Việt Nam.

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: LHCSS-TL-2022-1 Môn học: Luật Hành chính so sánh Loại tài liệu: Tiểu luận Tên tài liệu: Tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy hành chính của một trong các quốc gia trên thế giới. Liên hệ với mô hình tổ chức bộ máy hành chính ở Việt Nam

Quản lý nhà nước về văn hoá như thế nào?

1. Khái niệm và phương thức quản lý nhà nước về văn hoá: Quản lý nhà nước về văn hoá là những hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm giữ gìn, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam. Nhà nước tiến hành quản lý văn hoá bằng chính sách và pháp

Việc làm là gì ? Quản lý nhà nước về lao động và việc làm

1. Quy định chung về việc làm Trong khuôn khổ của luật lao động, việc làm được đề cập đến ở các phương diện đảm bảo quyền tự do việc làm, không phân biệt đối xử trong việc làm và các biện pháp khuyến khích giải quyết việc làm cho người lao động. Tổ chức

Hải quan là gì ? Hệ thống tổ chức cơ quan hải quan Việt Nam

[VPLUDVN]Hoạt động hải quan gồm hoạt động kiểm tra, – kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập cảnh, thu thuế xuất nhập khẩu, điều tra chống buôn lậu… Các hoạt động này nhằm bảo hộ, phục vụ, thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng sức cạnh

Quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước

[VPLUDVN] Tài sản nhà nước được Quản lý, sử dụng bởi những chủ thể khác nhau trong đó Nhà nước (cụ thể là các cơ quan khác nhau ttong bộ máy nhà nước) không chỉ sử dụng tài sản mà còn kiểm tta, giám sát việc sử dụng tài sản của các chủ thể khác.

Tài sản nhà nước: khái niệm, đặc điểm và phân loại

1. Quy định chung về tài sản nhà nước Việt Nam Ở Việt Nam cũng Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về tài sản nhà nước. Có ý kịến cho rằng tài sản nhà nước là tài sản công với phạm vị tài sản công chỉ bao gồm những tài sản nhà nước đang

Đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

[VPLUDVN]Nói đến pháp chế là nói đến sự triệt để tôn trọng pháp luật và thực hiện pháp luật của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và công dân. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của quản lý hành chính Nhà nước. Và, pháp chế trong quản

Trách nhiệm hành chính là gì?

[VPLUDVN]Trách nhiệm hành chính là một dạng trách nhiệm pháp lý vì vậy, cũng giống như các dạng trách nhiệm pháp lý khác trách nhiệm hành chính là hậu quả pháp lý bất lợi mà Nhà nước buộc tổ chức cá nhân phải gánh chịu khi các chủ thể đó vi phạm pháp luật. Trách

Vi phạm hành chính là gì?

[VPLUDVN]Có nhiều hành vi ứng xử trong xã hội vi phạm quy định về quản lí hành chính, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ vi phạm hành chính là gì. Vi phạm hành chính là gì? Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lí

Quy chế pháp lý hành chính của công dân

1. Công dân là gì? Điều 17 Hiến pháp năm 2013 quy định: “1. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. 2. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác 3. Công dân Việt Nam ở nước

Quyền và nghĩa vụ của viên chức

1. Viên chức là gì? Theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Công chức là gì? Quyền, nghĩa vụ và vai trò của công chức?

1. Công chức là gì? Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân

Cải cách bộ máy hành chính là gì?

[VPLUDVN] Để xác định được nội dung đổi mới tổ chức cùa bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập kinh tế thế giới thì trước hết chúng ta phải tiến hành cài cách nền hành chính

Địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nước

[VPLUDVN] Địa vị pháp lí hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước do pháp luật quy định. Tuy nhiên, mỗi cơ quan hành chính nhà nưác có địa vị pháp lí hành chính riêng được quy định cụ thể, rõ ràng, không chồng chéo, trùng lặp trong quá trình thực thi hoạt

Phân tích tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính

1. Thế nào là tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính ? Một quyết định hành chính khi ban hành cần phải mang tính hợp pháp và tính hợp lý. Có thể hiểu tính hợp pháp là sự phù hợp của quyết định hành chính với các quy phạm pháp

Trình tự xây dựng và ban hành quyết định hành chính

[VPLUDVN] Ở đây chúng ta chỉ đề cập trình tự xây dựng và ban hành quyết định hành chính quy phạm, bởi lẽ đây là loại quyết định đặt ra những quy tắc xử sự cũng như xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật