Phân loại và trách nhiệm của thành viên công ty hợp danh

Phân loại thành viên trong công ty hợp danh Thành viên hợp danh: phải là cá nhân, bắt buộc phải có trong công ti và phải có ít nhất hai thành viên. Thành viên hợp danh là nòng cốt của công ti hợp danh, bởi vì nếu không có thành viên này, công ti hợp

Các đặc điểm của công ty hợp danh

– Các thành viên của hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ của hợp danh. – Các thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là người quản lí, điều hành các hoạt động của hợp danh. Trong hợp danh không có bộ máy quản lí chuyên biệt. – Hợp

Bản chất và đặc điểm của công ty TNHH

Bản chất của CTCP Công ti TNHH là loại hình công ti trung gian giữa công ti đối nhân và công ti đối vốn, nó vừa có những tính chất của một công ti đối nhân, là các thành viên quen biết nhau; việc góp vốn dễ dàng, đơn giản, việc thành lập, quản lí

Khái niệm và trách nhiệm tài sản của công ty đối nhân

Khái niệm công ty đối nhân: Công ti đối nhân là những công ti mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy về nhân thân của các thành viên, các thành viên có quan hệ gần gũi, tin tưởng nhau mà lập ra “góp danh”, sự hùn vốn

Nêu định nghĩa và các đặc điểm cơ bản của công ty

Hiểu một cách phổ biến nhất, công ti thương mại là loại công ti do hai hay nhiều người (tổ chức) góp vốn thành lập để kinh doanh lấy lãi chia nhau và cùng nhau chịu rủi ro trong kinh doanh. Với quan niệm đó, công ti kinh doanh có những đặc điểm cơ bản:

Trình bày các nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

– Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và bảo đảm duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. – Tổ chức công tác kế toán, lập

Thời điểm nào hộ kinh doanh được tiến hành hoạt động kinh doanh?

Hộ kinh doanh được quyền tiến hành hoạt động kinh doanh kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Hộ kinh doanh

Những điều kiện cơ bản khi thành lập hộ kinh doanh

– Chủ thể thành lập hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ và các hộ gia đình. Khác với quyền thành lập doanh nghiệp thì người nước ngoài sẽ không có quyền thành lập hộ kinh

Trách nhiệm vô hạn của doanh nghiệp tư nhân

DNTN không có tư cách pháp nhân, không có tài sản riêng nên trách nhiệm tài sản đối với đối tác, khách hàng, chủ nợ, những người có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do chủ DNTN phải chịu trách nhiệm. Chủ DNTN chịu trách nhiệm tài sản vô hạn trong

Tại sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân?

Theo Điều 74 BLDS 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau: – Được thành lập hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan; – Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu

Với tính chất là doanh nghiệp thuộc sở hữu của một chủ nên toàn bộ vốn để thành lập DNTN chỉ do một cá nhân (chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân) đầu tư. Tải sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của DNTN không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

Thương nhân phải thực hiện hành vi thương mại độc lập

Theo tinh thần của pháp luật thương mại, thực hiện hành vi thương mại độc lập, mang danh nghĩa chính mình và vì lợi ích bản thân mình là dấu hiệu cần thiết để xác định chủ thể tham gia vào các hoạt động thương mại có phải là thương nhân hay không. Thực hiện

Hành vi thương mại dựa trên tính chất và chủ thể thực hiện

Dựa vào tính chất của hành vi và chủ thể thực hiện hành vi, hành vi thương mại có thể được chia ra: Hành vi thương mại thuần tuý, hành vi thương mại phụ thuộc và hành vi thương mại hỗn hợp. – Hành vi thương mại thuần túy là những hành vi có tính

Đặc điểm của hành vi thương mại

Hành vi thương mại khác hành vi dân sự về thời điểm xuất hiện và về tính ổn định Hành vi thương mại xuất hiện muộn hơn, khi sự phân công lao động đạt đến trình độ nhất định, trong xã hội xuất hiện tầng lớp chuyên mua đi bán lại các sản phẩm, hàng

Tìm hiểu về cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng kí kinh doanh là đầu mối quan trọng thực hiện quản lí nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh khác. Cơ quan đăng kí kinh doanh là nơi tiến hành các thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp, đăng kí hộ kinh

Hệ thống môn học Luật Thương mại Việt Nam

Ở mức độ khái quát, hệ thống môn học Luật Thương mại Việt Nam gồm các nhóm kiến thức cơ bản sau: – Những vấn đề chung về Luật Thương mại; – Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh khác (bao gồm cả pháp luật về thành lập,

Làm rõ nội dung: Thương nhân là chủ thể của luật thương mại

Thương nhân là chủ thể chủ yếu của Luật Thương mại, xuất hiện trong các trường hợp sau đây: – Thương nhân là chủ thể đầu tư, góp vốn để thành lập doanh nghiệp. Trừ một số trường hợp bị hạn chế quyền tiếp tục đầu tư, góp vốn, các thương nhân là cá nhân,

Các hoạt động thương mại mà thương nhân được phép thực hiện

Luật Thương mại quy định cơ sở pháp lí để thực hiện các hoạt động thương mại cụ thể, bao gồm: Mua bán hàng hoá; Cung ứng dịch vụ thương mại; Ủy thác mua bán hàng hoá; Môi giới thương mại; Đại lí thương mại; Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ; Đấu giá hàng hoá;

Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật năm 2022

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi doanh nghiệp (gọi chung là tổ chức lại doanh nghiệp) là các nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp trước tác động của các yếu tố thị trường. Tổ chức lại doanh nghiệp giúp thương nhân thực hiện các mục tiêu cạnh tranh thông qua các hình

Điều kiện và thủ tục gia nhập thị trường của nhà đầu tư

Nhà đầu tư có quyền tự do thành lập doanh nghiệp để đầu tư kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm. Để đảm bảo trật tự và lợi ích xã hội, nhà nước kiểm soát việc thực hiện quyền này thông qua các quy định về điều kiện và thủ tục gia

Khái niệm thương nhân trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

Theo quy định tại Điều 6 Luật Thương mại năm 2005, khái niệm thương nhân được hiểu là: Thương nhân là tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại và hiện diện bằng nhiều hình thức khác nhau, phụ thuộc vào quy định của mỗi quốc gia, ví dụ như: Công ti TNHH, CTCP, công

Luật thương mại: 142 câu hỏi lý thuyết P2 theo chương (có đáp án)

Câu 1. Khái niệm luật thương mại, đối tượng điều chỉnh, của luật thương mại – Khái niệm : Luật thương mại là tổng thể các quy phạm do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động

Bài tập lớn: Trình bày khái niệm và đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại? Phân tích các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành? Liên hệ thực tế để lấy ví dụ minh hoạ.

  THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: LTM-BTL-2022-9 Môn học: Luật Thương Mại Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Trình bày khái niệm và đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại? Phân tích các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành? Liên hệ thực

100 Câu trắc nghiệm Luật thương mại theo chương (có đáp án)

  Theo luật TM Việt Nam 2005, tiêu chí để xác định một thương nhân là:    Hoạt động thương mại thường xuyên Hoạt động thương mại độc lập có đăng ký kinh doanh Cả 3 đáp án trên   2. Chọn đáp án đúng nhất về hoạt động thương mại   Là hoạt động

100 Câu nhận định Luật thương mại theo chương (có đáp án)

Chương I: Khát quát về luật thương mại Chủ thể của Luật thương mại là thương nhân   Hợp đồng giao kết giữa các cá nhân với nhau có thể là hợp đồng thương mại   Luật thương mại chỉ điều chỉ các hoạt động thương mại diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam.  

Bài tập lớn: Trình bày khái niệm và đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại? Phân tích các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành? Liên hệ thực tế để lấy ví dụ minh hoạ.

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: LTM-BTL-2022-1 Môn học: Luật Thương mại Việt Nam Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Khái niệm và đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại? Phân tích các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành? Liên hệ thực tế để

Luật Thương mại: Câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Chủ DNTN không thể đồng thời làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh 2. Chủ sở hữu loại hình doanh nghiệp 1 chủ đều phải chuyển quyền sở hữu những tài sản đã đăng ký đầu tư vào DN 3. DNTN không được quyền mua cổ phần của công ty cổ