Luật so sánh: 129 câu hỏi lý thuyết theo chương (có đáp án)

Chương 1: Nhập môn Luật so sánh Câu 1. Các thuật ngữ đặt tên cho môn học. “Luật so sánh” có nhiều cách gọi khác nhau trong khoa học pháp lý trên thế giới: Comparative law (tiếng Anh) và Droit Compare (tiếng Pháp): Đều có nghĩa là luật so sánh. Rechtsvergleichung (tiếng Đức) có nghĩa

100 Câu trắc nghiệm Luật so sánh theo chương (có đáp án)

Chương I: Khái quát chung về luật so sánh 1.Tại Việt Nam, thuật ngữ chính thức sử dụng đặt tên cho môn học là Luật so sánh Luật học so sánh So sánh luật 2.Hiện trên thế giới vẫn đang tồn tại các tên gọi môn học khác nhau nhưng trong tiếng Đức, thuật ngữ

100 Câu nhận định Luật so sánh theo chương (có đáp án)

Phần 1: Những vấn đề chung về luật so sánh Nếu theo đúng bản chất thì phải sử dụng thuật ngữ “ so sánh luật” chứ không phải “luật so sánh”. Tại Việt Nam, thuật ngữ chính thức sử dụng đặt tên cho môn học là “Luật học so sánh” Thuật ngữ “Luật so sánh”

Luật so sánh: Một số câu hỏi tự luận (có đáp án)

Trình bày về mục đích và chức năng của luật so sánh. Trước hết phải khẳng định rằng, việc nghiên cứu luật so sánh không chỉ nhằm xác định khuynh hướng phát triển chung của pháp luật. Chức năng đầu tiên và quan trọng nhất của luật so sánh là hỗ trợ cho các cơ

Luật so sánh: 42 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

BÀI 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT SO SÁNH 1. Đối tượng nghiên cứu của luật so sánh mang tính ổn định và có phạm vi ranh giới rõ ràng. 2. Do không xác định được hết các vấn đề mà luật so sánh sẽ nghiên cứu nên luật so sánh không có phương pháp

Luật So sánh: Một số câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập luật (có đáp án)

Lý thuyết 1/ Luật Civil là gì? 2/ Phương pháp điều chỉnh của luật công, phương pháp điều chỉnh của luật tư 3/ Nguyên tắc tính thế tục trong đời sống pháp luật? 4/ Sự tồn tại mang tính nước đôi giữa Comman law và Equity law 5/ Án lệ có thể trở thành nguồn của luật Việt Nam trong trường hợp nào? 6/ Án lệ là nguồn