Bài tập luật môi trường 2

Dưới đây là tổng hợp các bài tập tình huống Luật môi trường 2020 phần 2, mời mọi người cùng theo dõi. Bài tập 16:  Công ty A là một doanh nghiệp của nước ngoài có nhu cầu xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại Việt Nam. Hỏi: 1. Công ty A có thuộc đối tượng

Luật Môi trường: 25 Câu hỏi ôn tập

Đánh giá: 4 1. Phân biệt khái niệm môi trường theo nghĩa rộng và theo Luật Bảo vệ môi trường.  2. Vai trò của luật môi trường trong việc bảo vệ môi trường 3. Chứng minh biện pháp pháp lí là biện pháp bảo đảm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác.

Tranh chấp môi trường và những dấu hiệu đặc trưng

[VPLUDVN] Tranh chấp môi trường phát sinh từ các quan hệ pháp luật có nội dung khác nhau, sự khác nhau giữa chúng bị chi phối bởi các quan hệ đặc trưng của các quan hệ pháp luật và thường bộc lộ những khía cạnh như: cơ sở phát sinh tranh chấp, chủ thể tham

Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động dầu khí

1. Các khái niệm pháp lý về hoạt động dầu khí Dầu khí cũng là một loại khoáng sản, tuy nhiên do vị trí đặc biệt quan trọng của hoạt động dầu khí đối với nền kinh tế quốc dân cũng như sự tác động, ảnh hưởng rất lớn của hoạt động này tới vấn đề

Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sinh

[VPLUDVN] Bảo vệ nguồn lợi thủy sinh thông qua quy định của pháp pháp luật luôn là một trong những giải pháp trọng tâm, mang lại hiệu quả cao nhất. Bài viết phân tích hành vi xâm phạm nguồn lợi thủy sinh và quy định pháp luật về xử lý hành vi này, cụ thể:

Quy định pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh

[VPLUDVN] Pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật không chứa đựng trực tiếp nội dung về kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh mà thông qua việc kiểm soát một số nguồn tài nguyên khác có liên quan như

Nguồn thủy sinh và tác động của con người đến nguồn thủy sinh

[VUDPLVN] Biển và đại dương chiếm 70,8% diện tích bề mặt trái đất (361 triệu km2 so với 510 triệu km2). Khoảng 10 – 12 triệu tấn đạm động vật được khai thác hàng năm từ các sinh vật ở biển, chiếm gần 1/3 nhu cầu của loài người về nguồn đạm động vật. Trên

Xử phạt vi phạm tài nguyên đất

1. Cơ quan quản lý tài nguyên đất tại Việt Nam Các cơ quan có thẩm quyền chung về kiểm soát suy thoái tài nguyên đất bao gồm Chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp. Chính phủ thống nhất việc quản lí chung về đất đai và kiểm soát suy thoái tài nguyên

Kiểm soát suy thoái rừng

1. Kiểm soát suy thoái rừng Những hoạt động này khá phong phú và đa dạng như: Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách pháp luật về bảo vệ rừng, đất trồng rừng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ rừng… song cần kể đến

Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát nguồn nước

[VPLUDVN] Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn nước là hành vi trái pháp luật, có lỗi do chủ thể có năng lực chủ thể thực hiện, xâm hại các quan hệ pháp luật về khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, gây ô nhiễm, suy

Xử lí vi phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí

[VPLUDVN] Giống như trong các lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm đối vói các thành phần môi trường khác, xử lí vi phạm pháp luật trong kiểm soát ô nhiễm không khí thường được áp dụng với hai hình thức chủ yếu. Cụ thể như sau: Đó là xử lý vi phạm hành chính và

Quy định của pháp luật về kế hoạch bảo vệ môi trường

[VPLUDVN] Nhằm phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam mà đạc điểm nổi bật là nền sản xuất quy mô nhỏ, phân tán, pháp luật bảo vệ môi trường hiện hành đưa ra các quy định về việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường. Đối tượng

Tại sao cần đánh giá tác động môi trường

Khái niệm đánh giá tác động môi trường Đánh giá tác động môi trường (được viết tắt là ĐTM, tên tiếng Anh là EIA-Environmental Impact Assessment) là sự đánh giá khả năng tích cực hay tiêu cực của một dự án đầu tư, một kế hoạch, một chính sách hoặc một chương trình được đề

Đa dạng sinh học là gì? Phân tích vai trò của đa dạng sinh học

1. Khái niệm đa dạng sinh học Con người đã sống hàng nghìn năm trong sự đa dạng sinh học, phụ thuộc vào sự đa dạng sinh học. Tuy nhiên, không phải ở giai đoạn lịch sử nào con người cũng nhận thức được tầm quan trọng sống còn của đa dạng sinh học. Có