Bài tập luật môi trường 2

Dưới đây là tổng hợp các bài tập tình huống Luật môi trường 2020 phần 2, mời mọi người cùng theo dõi.

Bài tập 16: 

Công ty A là một doanh nghiệp của nước ngoài có nhu cầu xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại Việt Nam.

Hỏi:

1. Công ty A có thuộc đối tượng được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản hay không? Tại sao?

2. Nếu được cấp thì cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho công ty A?

3. Giả sử sau thăm dò, công ty A có nhu cầu xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản thì công ty A có thuộc đối tượng được cấp giấy phép khai thác hay không? Tại sao?

4. Quyền và nghĩa vụ của công ty A trong trường hợp được cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 17: 

Tháng 4/2012, Phòng cảnh sát môi trường, Công an Tp.Hồ Chí Minh đã phát hiện hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường chưa qua xử lý ra môi trường tại Công ty Cổ phần rượu X. Mặt khác, trong quá trình kiểm tra đột xuất này, phía công ty không xuất trình được giấy phép xả thải.

Bằng kiến thức pháp luật môi trường, anh chị hãy giải quyết vụ việc trên.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 18:

Tháng 7/2015, một dự án xây dựng nhà máy nhuộm vải có công suất nhuộm 40 triệu m/năm, đầu tư tại tỉnh A và B.

Dự án dự định khai thác nước ngầm có quy mô 1.500m3/ngày đêm đồng thời xả nước thải với khối lượng 1.200m3/ngày đêm.

Anh, chị hãy cho biết nghĩa vụ pháp lý cơ bản nhất về bảo vệ môi trường của chủ dự án.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 19:

Nhà bà N có thuê quyền sử dụng mặt nước 400 m2 để thả cá. Gia đình ông H và ông M nuôi lợn công nghiệp đã xả chất thải và phân lợn chưa qua xử lý xuống ao nuôi cá của bà N, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm cá chết hàng loạt. Hỏi, bà N có quyền yêu cầu 02 hộ gia đình ông H và ông M bồi thường thiệt hại không?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 20:

Công ty A thực hiện một dự án trên địa bàn tỉnh B và dự án đó thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM. Hỏi:  những người dân chịu tác động trực tiếp bởi các dự án trên có được tham vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường không?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 21:

Công ty A dự kiến đầu tư thực hiện Dự án tại xã X, huyện Y, nếu đi vào vận hành chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ. Hỏi: công ty A có phải đăng ký môi trường không?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 22: 

Làng nghề nước mắm A đã sản xuất sản phẩm này lâu năm. Hộ gia đình ông B tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, tuy nhiên hộ gia đình ông C lại không thực hiện nghiêm việc thu gom, xử lý nước thải làm ảnh hưởng đến môi trường.

Hỏi: pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của làng nghề trong bảo vệ môi trường?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 23: 

Công ty môi trường X đã có biển cấm đổ rác nhưng một số người dân vẫn vứt rác thải xuống dọc đường dân sinh cạnh vườn hoa dưới chân cầu gây mất mĩ quan, ảnh hưởng môi trường. Vậy pháp luật có quy định về việc bảo vệ môi trường (BVMT) nơi công cộng như thế nào? Mức phạt đối với người vứt rác không đúng địa điểm quy định?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 24: 

Ông A kinh doanh vật liệu xây dựng. Xe tải chở cát, sỏi của ông A thường không được che chắn cẩn thận nên rơi vãi vật liệu ra đường. Hỏi hành vi của ông A bị xử phạt như thế nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 25:

Ngày 07/4/2018, Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường (Sở TN&MT) tỉnh T. tiến hành thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường tại nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Công ty B. Nhà máy đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 1,3 lần ra sông A gần đó, thải lượng nước thải từ 130 m³/ngày (24 giờ)  .

Hỏi, công ty B sẽ bị xử lí thế nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 26:

Công ty cổ phần BA (Công ty BA) chuyên sản xuất thuốc bảo vệ thực vật với công suất 1.000.000 sản phẩm/năm, có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh G.

Ngày 10/10/2019, sau khi nhận được đơn thư của người dân phản ánh tình trạng môi trường đang bị ô nhiễm ở khu vực xung quanh Công ty, UBND tỉnh G đã lập đoàn thanh tra, tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty BA. Qua kiểm tra, đoàn thanh tra đã rút ra các kết luận sau:

  1. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Công ty thường xuyên gây tiếng ồn lớn, mức đo được là 74dBA (đối chiếu với QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn vượt 4dBA trong thời gian từ 6 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút).
  2. Hàm lượng nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại được đưa vào môi trường trong quá trình sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải 1,7 lần với lưu lượng thải là 10m3 /ngày (24 giờ).

.Dựa trên kết quả thanh tra, quy định pháp luật môi trường và các văn bản bản pháp luật liên quan, anh/chị hãy đưa ra hướng giải quyết, mức xử lý vi phạm đối với mỗi hành vi của Công ty BA?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 27:

Chủ cơ sở A có nguồn chất thải nguy hại đã khai báo loại chất thải nguy hại trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Ngày 22/2/2017, cơ sở A thuê anh B (công nhân tại địa phương) và anh C ( nhân viên của cơ sở) vận chuyển chất thải nguy hại đến nơi phù hợp với quy định. Chủ cơ sở cho rằng anh B có phương tiện đảm bảo được tiêu chuẩn để vận chuyển chất thải nguy hại nên thực hiện việc thuê nêu trên. Hỏi, chủ cơ sở A đã có những hành vi vi phạm nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 28:

Chủ cơ sở M sản xuất sơn từ năm 2018. Ngày 23/4/2019, người dân phản ánh cơ cở M thải bụi, khí thải rất nhiều lần làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ngừoi dân xung quanh. Qua tiến hành thanh tra, cơ sở M đã có hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật 1,3 lần, lưu lượng khí thải là 300m3/giờ. Hỏi, cơ sở M sẽ bị xử lí thế nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 29:

Cơ sở sản xuất giấy A gần sông B, sau khi đi vào hoạt động 3 tháng, con sông bắt đầu bốc mùi hôi thối và các cây ven bờ không phát triển được, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân gần đó. Qua các lần phản ánh của người dân, cơ quan thanh tra đã tiến hành kiểm tra và phát hiện có hành vi thải chất thải ra sông B cách 500m, chất thải chứa hàm lượng gây ô nhiễm 2 lần đối với thông số nguy hại. Hỏi, cơ sở sản xuất giấy sẽ bị xử lí thế nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Bài tập 30:

Ngày 12/8/2015, tàu chở dầu A mang cờ nước ngoài khi cập cảng CL của Việt Nam đã gặp sự cố kĩ thuật và đâm va phải cầu cảng. Hậu quả gây ra là:

  1. Làm cho cầu cảng bị sập, thiệt hại ước tính là 10 tỷ VNĐ
  2. 1500 tấn dầu DO tràn từ tàu ra sông làm một đoạn song dài 100km bị nhiễm dầu, thiệt hại ước tính là 1000 tỷ VNĐ
  3. Nước sông bị nhiễm dầu tràn vào ao đầm nuôi trồng thủy sản và ruộng luất của nông dâu là cho lúa và thủ sản bị chết, thiệt hại ước tính là 500 tỷ VNĐ.
  4. Do nước sông bị nhiễm dầu nên những nhà máy cung cấp nước sinh hoạt trong khu vực bị ô nhiễm phải ngừng hoạt động, thiệt hại ước tính là 10 tỷ VNĐ.

Anh (chị) hãy cho biết hoặc xác định:

a) Những biện pháp phải và được phép áp dụng để xử lí sự cố?

b) Trong số những thiệt hại nói trên, những thiệt hại nào được coi là thiệt hại do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường gây ra? Tại sao?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *