Bàn về giải quyết tranh chấp bảo hiểm xã hội

1. Tính chất của tranh chấp BHXH      Về cơ bản, tranh chấp BHXH là sự xung đột, mâu thuẫn, bất đồng giữa các chủ thể trong quan hệ BHXH về các vấn về BHXH. Trong đó BHXH là “sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi

Phân tích các chế độ ưu đãi xã hội

Khái niệm, ý nghĩa       Ưu đãi xã hội được hiểu là sự đãi ngộ của nhà nước, cộng đồng và toàn thể xã hội về đời sống vật chất cùng như tinh thần đối với những người có công và thân nhân của họ nhằm ghi nhớ công ơn của họ đối

Đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội

[VPLUDVN] Là một bộ phận của hệ thống An sinh xã hội, ưu đãi xã hội có vai trò hết sức quan trọng. Cùng với bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, ưu đãi xã hội thực hiện sứ mệnh bảo vệ một số thành viên đặc thù của xã hội. Không những thế,

Ưu đãi xã hội là gì? Các chế độ ưu đã xã hội

Ưu đãi xã hội Khái niệm Ưu đãi xã hội được hiểu là sự đãi ngộ của Nhà nước, cộng đồng xã hội đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ nhằm ghi nhớ công ơn của họ đối với đất nước. Các thuật ngữ liên quan Chế độ ưu đãi

Bảo hiểm y tế – Những vấn đề cần quan tâm

1. Khái niệm bảo hiểm y tế Bảo hiểm do Nhà nước tổ chức và quản lí nhằm huy động sự đóng góp của cá nhân, tập thể và cả cộng đồng xã hội, phục vụ mục đích chăm lo sức khoẻ, khám và chữa bệnh cho nhân dân. Theo khoản 1 Điều 2 Luật

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

I. Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp: 1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: – Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; – Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức

Chế độ tử tuất

1. Khái niệm chế độ tử tuất Chế độ tử tuất là chế độ bảo hiểm xã hội bù đắp phần thu nhập của người lao động dùng để đảm bảo cuộc sống cho thân nhân họ hoặc các chi phí khác phát sinh do người lao động đang tham gia quan hệ lao động

Chế độ hưu trí năm 2021

Nâng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ 2021 Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh từ năm 2021 như sau: – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với

Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động

Bảo hiểm tai nạn lao động là gì? Luật BHXH năm 2014 và Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đều không quy định cụ thể về khái niệm “bảo hiểm tai nạn lao động” mà chỉ quy định về Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là quỹ thành

Chế độ ốm đau: Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng

1. Ý nghĩa của chế độ ốm đau Chế độ ốm đau là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn cao cả, nhằm bảo đảm thu nhập cho người tham gia BHXH tạm thời bị gián đoạn do phải nghỉ việc vì ốm đau, tai nạn,… Chế độ

Bảo hiểm xã hội là gì? Khái niệm và các quy định pháp luật

[VPLUDVN] Bảo hiểm xã hội là gì? Khái niệm và các quy định pháp luật mới nhất về bảo hiểm. Quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào. Bảo hiểm xã hội là gì  Theo khoản 1 điều 3 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, khái niệm bảo hiểm xã