Bộ câu hỏi ôn tập lý thuyết môn Luật hình sự

BỘ CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ Câu 1: Nêu khái niệm Luật hình sự, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự. Khái niệm: Luật Hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật

85 câu hỏi nhận định môn Luật hình sự

CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH MÔN LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự là tất cả các QHXH phát sinh khi có một tội phạm được thực hiện. Câu 2: Đối tượng điều chỉnh của luật hình

Tiểu luận: Tổ chức và hoạt động của cơ quan Thanh tra Nhà nước

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: PLVĐTKNTC-TL-2022-5 Môn học: Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo Loại tài liệu: Tiểu luận Tên tài liệu: Tổ chức và hoạt động của cơ quan Thanh tra Nhà nước Số trang: 29 trang Tác giả: Trần Quang T Năm phát hành: 2022 Điểm đánh giá: 8.8 Phí

80 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Luật hình sự

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của LHS là a. QHXH phát sinh khi tội phạm xảy ra b. QHXH được LHS bảo vệ c. Lợi ích của Nhà nước d. Lợi ích của người

Tài liệu tập huấn tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

THÔNG TIN TÀI LIỆU Tên tài liệu: Tài liệu tập huấn tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 Loại tài liệu: Tài liệu tập huấn Số trang: Chuyên ngành: Hình sự Tác giả: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Năm phát hành: 2016 Phí tải về: Miễn phí Tải tài liệu:

Định tội danh và Quyết định hình phạt

Luật Hình sự

Luật Tố tụng hình sự

Tội phạm học