Lý thuyết về đầu tư ra nước ngoài

1. Đầu tư ra nước ngoài là gì? Theo khoản 13 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, hoạt động này được định nghĩa là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu

Trắc nghiệm Luật đầu tư mới nhất

PHẦN TRẮC NGHIỆM Dưới đây là tuyển tập 10 câu hỏi trắc nghiệm môn Luật đầu tư kèm đáp án được Viện pháp luật ứng dụng sưu tầm và biên tập. Câu 1: Điều nào dưới đây không phải chính sách về đầu tư kinh doanh của Nhà nước quy định trong Luật Đầu tư

Hướng dẫn giải chi tiết lý thuyết pháp luật về đầu tư

Câu 1: Trình bày khái niệm BOT, BT và BTO. Về hợp đồng BOT, Đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lần đầu tiên được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài năm 1992. theo đó nhà đầu tư nước ngoài ký kết hợp

30 câu trắc nghiệm Luật đầu tư 2020

Câu 1 : Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật Đầu tư 2020 thì áp dụng quy định nào? Áp dụng các quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan. Áp dụng các quy

Quy định mới đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

[VPLUDVN] Quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo Thông tư 219/2015/TT-BTC: đầu tư vốn nhà nước thành lập mới doanh doanh nghiệp nhà nước, đầu tư bổ sung vốn, chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhà nước, phân phối lợi nhuận sau thuế trong doanh nghiệp

Đầu tư ra nước ngoài là gì?

[VPLUDVN]Đầu tư được hiểu là sử dụng các nguồn lực để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và nhằm mục đích sinh lợi. Nguồn lực có thể là tiền Việt Nam, đồng ngoại tệ, máy móc, thiết bị. Nhà đầu tư Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư dưới 2

Nội dung quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp – khu kinh tế

[VPLUDVN] Nội dung quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế được quy định tại Điều 45 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, (có hiệu lực 10/07/2018), theo đó: 1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chính

Quy định chung về khu công nghệ cao

[VPLUDVN] Khu công nghệ cao là khu kinh tế – kĩ thuật đa chức năng, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu – phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao

Khái niệm khu công nghiệp

[VPLUDVN] Khu công nghiệp là  khu vực có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được quy hoạch tại những vùng có điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, trong đó, tập trung các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực

Phân biệt hợp đồng BOT-BTO-BT

[VPLUDVN] Khái niệm hợp đồng BOT-BTO-BT: Hợp đồng BOT: là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC là gì? Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư 2020 quy định: “Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức

Biện pháp khuyến khích đầu tư

Biện pháp khuyến khích đầu tư (Investment incentives) Khái niệm Biện pháp khuyến khích đầu tư trong tiếng Anh là Investment incentives. Biện pháp khuyến khích đầu tư (Investment incentives) là tập hợp các qui định do nhà nước ban hành nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi hoặc đem lại những lợi ích nhất định cho các

Các biện pháp bảo đảm đầu tư

[VPLUDVN] Các biện pháp bảo đảm đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư và cũng là điều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm khi tiến hành đầu tư vào nước ta. Các biện pháp bảo đảm đầu tư là những biện pháp được quy định nhằm đảm bảo

Quy trình và thủ tục lập dự án đầu tư

[VPLUDVN] Quy trình,Thủ tục lập dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm những nội dung cụ thể như sau: A.  Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nộI dung sau: 1) Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư 2) Tiến

Dự án đầu tư và một số đặc điểm của dự án đầu tư

[VPLUDVN] Dự án đầu tư là gì? Một số đặc điểm của dự án đầu tư. Lập dự án đầu tư để xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào. Thế nào là dự án đầu tư? Dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2020 được hiểu là tập hợp

Khái quát về Luật Đầu tư

1. Khái niệm luật đầu tư Hoạt động đầu tư được thực hiện trong môi trường xác định. Môi trường đầu tư bao gồm tập hợp các yếu tố có tác động, chi phối hoạt động đầu tư, trong đó có pháp luật về đầu tư. Sự tồn tại và phát triển của hoạt động đầu tư

Luật đầu tư: 110 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Vấn đề nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư 2014: a. Hợp đồng đầu tư nhằm mục đích kinh doanh b. Khuyến khích và ưu đãi đầu tư c. Quản lý Nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài d. Tất cả các câu trên Câu 2.

Luật đầu tư: Tổng hợp các câu hỏi nhận định đúng sai

1. Bên nhà đầu tư nước ngoài trong quan hệ đầu tư theo hình thức BCC là cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài. 2. Bên hợp doanh nước ngoài trong quan hệ đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài 3. Các dự án có quy