Các đặc điểm của công ty hợp danh

– Các thành viên của hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ của hợp danh. – Các thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là người quản lí, điều hành các hoạt động của hợp danh. Trong hợp danh không có bộ máy quản lí chuyên biệt. – Hợp

Bản chất và đặc điểm của công ty TNHH

Bản chất của CTCP Công ti TNHH là loại hình công ti trung gian giữa công ti đối nhân và công ti đối vốn, nó vừa có những tính chất của một công ti đối nhân, là các thành viên quen biết nhau; việc góp vốn dễ dàng, đơn giản, việc thành lập, quản lí

Khái niệm và trách nhiệm tài sản của công ty đối nhân

Khái niệm công ty đối nhân: Công ti đối nhân là những công ti mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy về nhân thân của các thành viên, các thành viên có quan hệ gần gũi, tin tưởng nhau mà lập ra “góp danh”, sự hùn vốn

Nêu định nghĩa và các đặc điểm cơ bản của công ty

Hiểu một cách phổ biến nhất, công ti thương mại là loại công ti do hai hay nhiều người (tổ chức) góp vốn thành lập để kinh doanh lấy lãi chia nhau và cùng nhau chịu rủi ro trong kinh doanh. Với quan niệm đó, công ti kinh doanh có những đặc điểm cơ bản:

Trình bày các nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

– Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và bảo đảm duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. – Tổ chức công tác kế toán, lập

Thời điểm nào hộ kinh doanh được tiến hành hoạt động kinh doanh?

Hộ kinh doanh được quyền tiến hành hoạt động kinh doanh kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Hộ kinh doanh

Những điều kiện cơ bản khi thành lập hộ kinh doanh

– Chủ thể thành lập hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ và các hộ gia đình. Khác với quyền thành lập doanh nghiệp thì người nước ngoài sẽ không có quyền thành lập hộ kinh

Trách nhiệm vô hạn của doanh nghiệp tư nhân

DNTN không có tư cách pháp nhân, không có tài sản riêng nên trách nhiệm tài sản đối với đối tác, khách hàng, chủ nợ, những người có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do chủ DNTN phải chịu trách nhiệm. Chủ DNTN chịu trách nhiệm tài sản vô hạn trong

Tại sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân?

Theo Điều 74 BLDS 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau: – Được thành lập hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan; – Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu

Với tính chất là doanh nghiệp thuộc sở hữu của một chủ nên toàn bộ vốn để thành lập DNTN chỉ do một cá nhân (chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân) đầu tư. Tải sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của DNTN không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

Tìm hiểu về cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng kí kinh doanh là đầu mối quan trọng thực hiện quản lí nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh khác. Cơ quan đăng kí kinh doanh là nơi tiến hành các thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp, đăng kí hộ kinh

Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật năm 2022

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi doanh nghiệp (gọi chung là tổ chức lại doanh nghiệp) là các nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp trước tác động của các yếu tố thị trường. Tổ chức lại doanh nghiệp giúp thương nhân thực hiện các mục tiêu cạnh tranh thông qua các hình

Luật Doanh nghiệp: 150 câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  Câu 1: Luật Thương mại Việt Nam quy định các loại hình thương nhân như thế nào? Đáp án Thương nhân là tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại và hiện diện bằng nhiều hình thức khác nhau, phụ thuộc vào quy định của

Luật Doanh nghiệp: 120 câu trắc nghiệm theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI Câu 1: Hoạt động thương mại bao gồm những hoạt động nào? Mua bán hàng hóa Cung ứng dịch vụ, đầu tư Xúc tiến thương mại Các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác Tất cả các phương án trên Câu 2: Là quy tắc xử

Luật Thương Mại: 80 câu hỏi nhận định theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG 1: Tổng quan về Luật thương mại Câu 1: Thương nhân là chủ thể chủ yếu của Luật Thương mại. Câu 2: Tổ chức, cá nhân không có đăng ký kinh doanh (không phải là thương nhân) có thể tham gia vào quan hệ thương mại và trở thành chủ thể của Luật Thương

Luật Doanh nghiệp: 12 Câu hỏi nhận định đúng sai có đáp án

Câu hỏi: 1.  Chỉ có những doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới phải đăng ký kinh doanh. 2. Chỉ có cá nhân không thuộc các trường hợp bị cấm quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 mới có quyền tham gia thành lập công ty TNHH từ 2-50 thành viên. 3. Thành viên