150 câu hỏi lý thuyết môn Luật Doanh nghiệp

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  Câu 1: Luật Thương mại Việt Nam quy định các loại hình thương nhân như thế nào? Đáp án Thương nhân là tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại và hiện diện bằng nhiều hình thức khác nhau, phụ thuộc vào quy định của

120 câu trắc nghiệm môn Luật Doanh nghiệp theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI Câu 1: Hoạt động thương mại bao gồm những hoạt động nào? Mua bán hàng hóa Cung ứng dịch vụ, đầu tư Xúc tiến thương mại Các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác Tất cả các phương án trên Câu 2: Là quy tắc xử