100 câu trắc nghiệm Tư pháp quốc tế theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ Câu 1. Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế là  A. Các quan hệ PL dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài B. Các quan hệ PL dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao

Quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế

1. Một số khái niệm vè hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế bao gồm các vấn đề kết hôn, ly hôn, quan hệ tài sản giữa vợ chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con cái, quan hệ nuôi

Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

[VPLUDVN] Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên       Ở Việt Nam hiện nay, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được điều chỉnh trong điều ước quốc tế song phương, đó

Bồi thường thiệt hại có yếu có nước ngoài

[VPLUDVN] Tuy bộ luật dân sự có quy định điều chỉnh về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nhưng những vấn đề về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi pháp luật về tư pháp quốc tế. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là

Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành trong việc giải quyết xung đột pháp luật về nội dung hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

[VPLUDVN] Tự do trong khuôn khổ của pháp luật” – mọi thỏa thuận của các bên chủ thể hợp đồng, trong đó bao hàm việc chọn luật áp dụng vẫn phải nằm trong phạm vi mà pháp luật cho phép. Pháp luật cho phép là những quy định nào? Câu trả lời không quá khó

Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế

[VPLUDVN] Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế là các quyền sở hữu bao gồm quyền sở hữu tác giả và quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài. Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế liên quan tới nhiều hệ thống pháp luật của nhiều quốc

Thừa kế trong tư pháp quốc tế

1. Định nghĩa về thừa kế trong tư pháp quốc tế Thừa kế trong tư pháp quốc tế là quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, được điều chỉnh theo các nguyên tắc và các quy phạm của tư pháp quốc tế. Ví dụ, khoản 2 Điều 742, khoản 1 Điều 753 Bộ

Quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam

1.Căn cứ pháp lý :        – Luật Nhà ở số 65/2014/QH13        – Nghị định 99/2015/NĐ-CP 2. Nội dung tư vấn 1. Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam.        Không chỉ có những cá nhân, tổ chức

Quốc hữu hóa trong tư pháp quốc tế

1. Khái quát của quốc hữu hóa: Quốc hữu hóa được hiểu là việc một quốc gia tước quyền sở hữu tài sản (công cụ và tư liệu sản xuất, ruộng đất, hầm mỏ, xí nghiệp, ngân hàng, phương tiện giao thông…) của một cá nhân hoặc một tổ chức để chuyển tài sản đó

Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế

1. Khái niệm quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế Quyền sở hữu là các quyền gồm chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của Luật về việc các chủ thể nắm giữ, chi phối trực tiếp hay gián tiếp chủ thể có quyền

Luật áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài quốc tế

[VPLUDVN] Luật áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài khác với luật điều chỉnh nội dung tranh chấp (từ hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng) cũng khác với luật điều chỉnh tố tụng trọng tài. 1. Luật áp dụng cho nội dung tranh chấp Theo Luật trọng tài 2010 đối với tranh chấp có

Các nguyên tắc cơ bản trong trọng tài quốc tế

Các nguyên tắc cơ bản trong trọng tài quốc tế bao gồm: 1. Nguyên tắc thoả thuận (principle of agreement) Nguyên tắc này được coi là nguyên tắc nền tảng của trọng tài. Nguyên tắc thoả thuận được ghi nhận với hai nội dung, đầu tiên là các yêu cầu về trọng tài viên. Trong Luật mẫu

Trọng tài thương mại quốc tế

[VPLUDVN] Trọng tài thương mại quốc tế là trọng tài xét xử các tranh chấp trong thương mại quốc tế. Tổ chức trọng tài mang tính chất quốc tế khi nó thể hiện một trong ba dấu hiệu sau: – Các bên tham gia thỏa thuận trọng tài là các bên có trụ sở ở

Ủy thác tư pháp quốc tế

[VPLUDVN] Ủy thác tư pháp quốc tế là yêu cầu của cơ quan tư pháp nước này đối với cơ quan tư pháp tương ứng của nước kia thực hiện các hành vi tố tụng riêng biệt trên lãnh thổ của nước có cơ quan được yêu cầu trong quá trình giải quyết một vụ

Thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế

[VPLUDVN] Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế là việc xác định thẩm quyền của toà án quốc gia trong việc giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Đây là giai đoạn khởi điểm của tố tụng dân sự quốc tế. Khi một vụ việc dân sự

Xung đột thẩm quyền xét xử

1. Xung đột thẩm quyền xét xử Xung đột về thẩm quyền (hay còn gọi là xung đột quyền tài phán) là trường hợp trong một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, cơ quan tài phán của hai hay nhiều nước đều có thể có thẩm quyền giải quyết. Trong hầu hết

Tố tụng dân sự quốc tế

1. Tố tụng dân sự quốc tế là gì? Tố tụng dân sự quốc tế là trình tự và thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại hệ thống cơ quan tư pháp của quốc gia theo pháp luật tố tụng của chính nước đó xây dựng hoặc

Quy chế pháp lý đối với pháp nhân nước ngoài

1. Pháp nhân nước ngoài là gì? Pháp nhân nước ngoài là tổ chức có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài. Đối với Việt Nam, pháp nhân nước ngoài là tổ chức hưởng tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật

Quy chế pháp lý đối với người nước ngoài

1. Người nước ngoài là gì? Hiện nay ở Việt Nam, định nghĩa về người nước ngoài được quy định ở nhiều văn bản. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt nam 2014 thì ” Người nước ngoài là người mang

Chủ thể của tư pháp quốc tế

Điều kiện trở thành chủ thể của tư pháp quốc tế Chủ thể của tư pháp quốc tế là những cá nhân hay tổ chức có năng lực chủ thể khi tham gia quan hệ tư pháp quốc tế. Khái niệm cá nhân trong tư pháp quốc tế là thực thể tự nhiên của xã

Hiệu lực của quy phạm xung đột

[VPLUDVN] Quy phạm xung đột là quy phạm ấn định luật pháp nước nào cần áp dụng để giải quyết quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong một tình huống cụ thể. Về thời gian có hiệu lực từ khi phát sinh đến khi chấm dứt quan hệ dân sự của pháp luật