Tiểu luận: Đường lối đối ngoại trong Đại hội Đảng lần thứ X

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: CSĐNVN-TL-2022-8 Môn học: Chính sách đối ngoại Việt Nam Loại tài liệu: Tiểu luận Tên tài liệu: Đường lối đối ngoại trong Đại hội đảng lần thứ X Số trang: 16 trang Tác giả: Nguyễn Thúy Nh Năm phát hành: 2021 Điểm đánh giá: Phí tải về: 20.000 VNĐ Hình

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Câu hỏi ôn tập theo chương (có đáp án)

Câu 1: Phân tích khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh ”theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001) của Đảng? Ý nghĩa Câu 2. Tại sao Hồ Chí Minh lại lựa chọn con đường sang phương tây tìm đường cứu nước. CHƯƠNG 1 Câu 3. Phân tích các cơ sở hình thành  tư tưởng Hồ