Giá trị thặng dư siêu ngạch

[VPLUDVN] Quá trình cạnh tranh giữa các nhà tư bản buộc họ phải áp dụng phương pháp sản xuất tốt nhất để tăng năng suất lao động trong xí nghiệp của mình nhằm giảm giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị xã hội của hàng hoá, nhờ đó thu dược giá

Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

[VPLUDVN] Sau khi vạch rõ bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản, C.Mác nghiên cứu trình độ và quy mô của sự bóc lột, tức là nghiên cứu tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. a) Tỷ suất giá trị thặng dư Tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ số tính

Tư bản bất biến và tư bản khả biến

[VPLUDVN] Muốn tiến hành sản xuất, nhà tư bản phải ứng tư bản (bỏ vốn) ra để mua tư liệu sản xuất và sức lao động, tức là biến tư bản tiền tệ thành các yếu tố của quá trình sản xuất, thành các hình thức tồn tại khác nhau của tư bản sản xuất.

Bản chất của tư bản

a) Bản chất của tư bản Các nhà kinh tế học tư sản thường cho rằng mọi công cụ lao động, mọi tư liệu sản xuất đều là tư bản. Thực ra, bản thân tư liệu sản xuất không phải là tư bản, nó chỉ là yếu tố cơ bản của sản xuất trong bất

Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

[VPLUDVN] Mục đích của các nhà tư bản là sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa. Vì vậy, các nhà tư bản dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. Khái quát có hai phương pháp để đạt được mục đích đó là sản xuất giá

Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động

[VPLUDVN] Cũng giống như mọi hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng. –      Giá trị hàng hoá sức lao động + Giống như các hàng hoá khác, giá trị hàng hoá sức co động củng do thời gian lao động xã hội

Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản

[VPLUDVN] Trong công thức T – H – T’, trong đó T’ = T + T. Vậy, giá trị thặng dư (T) do đâu mà có? Các nhà kinh tế học tư sản đã cố tình chứng minh rằng quá trình lưu thông đẻ ra giá trị thặng dư, nhằm mục đích che giấu nguồn

Công thức chung của tư bản

[VPLUDVN] Tiền là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hóa, đồng thời cũng là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản. Mọi tư bản lúc đầu đều biểu hiện dưới hình thái một số tiền nhất định. Nhưng bản thân tiền không phải là tư bản. Tiền chỉ biến thành tư

Nội dung và tác động của quy luật giá trị

[VPLUDVN] Nội dung yêu cầu của quy luật giá trị – Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật

Các chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ

[VPLUDVN] Theo C.Mác, tiền tệ có năm chức năng sau đây: – Thước đo giá trị Tiền tệ dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của các hàng hóa. Muốn đo lường giá trị của các hàng hóa, bản thân tiền tệ cũng phải có giá trị. a) Các chức năng của tiền tệ

Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ

[VPLUDVN] Hàng hóa là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị. Về mặt giá trị sử dụng, tức hình thái tự nhiên của hàng hóa, ta có thể nhận biết trực tiếp được bằng các giác quan. Nhưng về mặt giá trị, tức hình thái xã hội của

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

[VPLUDVN] Sở dĩ hàng hóa có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị là do lao động của người sản xuất ra hàng hóa có tính hai mặt. Chính tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa quyết định tính hai mặt của bản thân hàng hóa. C.Mác là người

Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa

a) Khái niệm hàng hóa Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa có thể ở dạng vật thể (hữu hình) hoặc ở dạng phi vật thể (dịch vụ vô hình). Khi nghiên cứu phương thức

Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

[VPLUDVN] Sản xuất hàng hóa ra đời là bước ngoặt căn bản trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, đưa loài người thoát khỏi tình trạng “mông muội”, xóa bó nền kinh tế tự nhiên, phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế của xã

Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa

[VPLUDVN] Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế, đó là sản xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hóa. Sản xuất tự cấp tự túc là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra

Quan điểm duy vật lịch sử về khái niệm con người?

[VPLUDVN] Quan điểm duy vật lịch sử về khái niệm con người Con người vừa là một tồn tại mang bản tính tự nhiên vừa là một tồn tại mang bản tính xã hội. Bản tính tự nhiên và bản tính xã hội tồn tại trong mối quan hệ chi phối nhau, tác dộng lẫn

Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế xã hội

[VPLUDVN] Trước C.Mác, chủ nghĩa duy tâm giữ vai trò thống trị trong khoa học xã hội. Với sự ra đời của chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong đó hạt nhân của nó là lý luận hình thái kinh tế – xã hội đã cung cấp một phương pháp luận thực sự khoa học

Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

[VPLUDVN] Quan điểm duy vật biện chứng về xã hội không chỉ khẳng định tính quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội, mà còn làm sáng tỏ những nội dung của tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Quan điểm duy vật biện chứng về xã

Hình thái kinh tế xã hội – các vấn đề cần quan tâm

[VPLUDVN] Khái niệm “hình thái kinh tế – xã hội” Với tư cách là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khái niệm hình thái kinh tế – xã hội dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định –    Khái niệm “hình thái kinh tế