Luật so sánh: 129 câu hỏi lý thuyết theo chương (có đáp án)

Chương 1: Nhập môn Luật so sánh Câu 1. Các thuật ngữ đặt tên cho môn học. “Luật so sánh” có nhiều cách gọi khác nhau trong khoa học pháp lý trên thế giới: Comparative law (tiếng Anh) và Droit Compare (tiếng Pháp): Đều có nghĩa là luật so sánh. Rechtsvergleichung (tiếng Đức) có nghĩa

Bài tập lớn: Ý thức: Khái niệm, cấu trúc và quá trình hình thành, phát triển của ý thức. Lấy ví dụ cụ thể để minh họa. (6 điểm) Dựa vào cấu trúc của ý thức, anh/chị hãy đánh giá ý thức học tập của anh/chị ở

  THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: TLHĐC-BTL-2022-11 Môn học: Tâm lý học đại cương Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Ý thức: Khái niệm, cấu trúc và quá trình hình thành, phát triển của ý thức. Lấy ví dụ cụ thể để minh họa. (6 điểm) Dựa vào cấu trúc

Tiểu luận: Đường lối đối ngoại trong Đại hội Đảng lần thứ X

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: CSĐNVN-TL-2022-8 Môn học: Chính sách đối ngoại Việt Nam Loại tài liệu: Tiểu luận Tên tài liệu: Đường lối đối ngoại trong Đại hội đảng lần thứ X Số trang: 16 trang Tác giả: Nguyễn Thúy Nh Năm phát hành: 2021 Điểm đánh giá: Phí tải về: 20.000 VNĐ Hình

Quy luật lý do đầy đủ trong logic học.

Một tư tưởng chỉ có giá trị khi nó có đầy đủ các cơ sở. Quy luật này được Leibnitz phát hiện ở thế kỷ thứ XVIII. Quy luật lý do đầy đủ đòi hỏi các tư tưởng phải được đưa ra trên những cơ sở nhất định. Tư duy của chúng ta cấu thành

Quy luật triệt tam trong logic học

Một phán đoán, nhận định hoặc đúng hoặc sai chứ không thể có một giá trị thứ ba nào khác. Đây là quy luật đặc trưng của logic hai giá trị – logic thông thường mà ta vẫn sử dụng. Với một phán đoán, nhận định nhất định, quy luật triệt tam không cho biết

Logic học

Luật so sánh

Lý luận nhà nước và pháp luật

Nguyên lý cơ bản của CN Mác - LêNin

Tâm lý học

Tư tưởng HCM - Đường lối CM HCM

Xã hội học

Xây dựng Văn bản pháp luật