Các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội

[VPLUDVN] Trong xã hội có những chuẩn mực xã hội như chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực phong tục tập quán. Tuy nhiên chúng đều có những quy chế khác nhau – Sự không hiểu biết, hiểu biết không đúng, không chính xác các quy tắc, yêu cầu của chuẩn mực xã hội.   Trong

Khái niệm sai lệch chuẩn mực xã hội

Khái niệm chung về sai lệch chuẩn mực pháp luật         Trong đời sống xã hội, do nhu cầu điều chỉnh các loại quan hệ xã hội khác nhau nên đã xuất hiện và tồn tại nhiều loại chuẩn mực xã hội khác nhau ( chuẩn mực pháp luật, chuẩn mực chính

Khái quát chung về thực hiện pháp luật

1. Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật 1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật Quá trình thực hiện pháp luật là một hoạt động vừa mang tính khách vừa mang tính chủ của đời sống pháp lý. Tính khách quan thể hiện ở việc nó là nhu cầu tự thân các quan

Các yếu tố bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật ở Việt Nam

[VPLUDVN] Thực hiện “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” theo Nghị quyết 48/NQ-TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị, thời gian qua hệ thống pháp luật nước ta ngày càng được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của quá trình

Khái niệm và các giai đoạn xây dựng văn bản pháp luật

[VPLUDVN] Ban hành văn bản pháp luật nói chung và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nói riêng đều phải tuân theo những trình tự thủ tục được quy định cụ thể trong hai đạo luật là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 và Luật  ban hành văn bản quy

Khái quát chung về chuẩn mực xã hội

[VPLUDVN] Mọi người chung sống với nhau tạo thành mối quan hệ xã hội, tồn tại và phát triển như một thực thể xã hội. Không ai có thể sống độc lập bên ngoài mối liên hệ với những người khác vì thế liên hệ xã hội là nền tảng cuộc sống của con người,

Khái quát về cơ cấu xã hội

[VPLUDVN] (tiếng Anh: Social structure) là mối liên hệ vững chắc của các thành tố trong hệ thống xã hội. Các cộng đồng xã hội (dân tộc, giai cấp, nhóm xã hội,…) là những thành tố cơ bản. Về phần mình, mỗi cộng đồng xã hội lại có cơ cấu phức tạp với những tầng

Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.

– Bản chất giai cấp của pháp luật: + Pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc vì pháp luật do nhà nước, đại diện cho giai cấp cầm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện. + Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của

Khái niệm bản chất pháp luật

[VPLUDVN] Bản chất của pháp luật là vấn đề khá phức tạp, trong khoa học pháp lí tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Có quan niệm cho rằng bản chất của pháp luật là công lí, đó là lẽ phải phù hợp đạo lí và lợi ích chung của xã

Giai đoạn tiến hành thu thập thông tin trong điều tra xã hội học

[VPLUDVN] Nếu như ở giai đoạn nghiên cứu tại bàn (giai đoạn chuẩn bị), chúng ta chuẩn bị những công việc khoa học cần thiết cho cuộc điều tra thì ở giai đoạn này, các công việc liên quan chủ yếu đến công tác tổ chức cuộc điều tra. Yếu tố tổ chức nếu được

Các bước tiến hành một cuộc điều tra xã hội học pháp luật

[VPLUDVN] Khi trong thực tiễn đời sống pháp luật của xã hội xuất hiện một vấn đề pháp luật, một sự kiện, hiện tượng pháp luật nào đó mà nhà nước, các cơ quan chức năng hay các nhà khoa học có nhu cầu khảo sát, nghiên cứu thực tế, phục vụ mục đích lý

Khái quát về xã hội học pháp luật

[VPLUDVN] Việt Nam trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang thúc đấy mạnh mẽ nhu cầu học tập, nghiên cứu xã hội học pháp luật cũng như ứng dụng của nó vào việc giải quyết những vấn đề