Luật Hôn nhân và gia đình: 150 câu lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Câu 1: Trình bày khái niệm, vị trí, vai trò của Luật Hôn nhân và gia đình trong hệ thống pháp luật Đáp án Khái niệm hôn nhân Khái niệm “Luật hôn nhân và gia đình” có thể được

Giám hộ có yếu tố nước ngoài

1.1. Thế nào là giám hộ có yếu tố nước ngoài: Theo quy định của Bộ luật Dân sự, giám hộ là việc cá nhân hoặc pháp nhân  đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật  hoặc được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc để

Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

1.1. Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên định

Ly hôn có yếu tố nước ngoài

1.1. Ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì? Điều 127 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định ly hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm các trường hợp cụ thể như: – Ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; – Ly hôn giữa người nước ngoài

Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Từ ngày 01/01/2016, thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài do UBND huyện thực hiện. Cụ thể như sau: Điều 34 Luật Hộ tịch quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam

Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

[VPLUDVN] Theo quy định tại Khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

Các trường hợp cấp dưỡng

[VPLUDVN] Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định những trường hợp phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng như sau: Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con (Điều 110); nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha, mẹ (Điều 111); nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em (Điều

Mức cấp dưỡng và phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

1.1. Mức cấp dưỡng Theo quy định tại Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình: Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào + Thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ

Căn cứ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng

– Người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng phải có một trong các quan hệ huyết thống, hôn nhân, nuôi dưỡng. – Người được cấp dưỡng là người chưa thành niên, hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc là người

Khái niệm cấp dưỡng và đặc điểm của quan hệ cấp dưỡng

1.1. Khái niệm cấp dưỡng Các nghĩa vụ về cấp dưỡng là cơ sở pháp lý nhằm gắn kết các thành viên trong gia đình hay trong một cộng đồng trách nhiệm. Trên tất cả, việc quy định về cấp dưỡng giúp các thành viên thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với gia

Hậu quả pháp lí của ly hôn

1.1. Quan hệ nhân thân Quan hệ hôn nhân giữa hai vợ chồng chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Các bên có thể kết hôn với người khác nếu đáp ứng đủ điều kiện kết hôn. Kể từ thời điểm này, các

Ly hôn do một bên vợ, chồng yêu cầu

[VPLUDVN] Đây là một hình thức ly hôn tương đối phổ biến khi đời sống quan hệ vợ chồng khó có thể tiếp tục duy trì. Khác với thuận tình ly hôn, Ly hôn theo yêu cầu của một bên là trường hợp chỉ có một trong hai vợ chồng, hoặc cha, mẹ, người thân

Thuận tình ly hôn

[VPLUDVN] Thuận tình ly hôn là trường hợp ly hôn mà cả vợ và chồng cùng yêu cầu chấm dứt hôn nhân, được thể hiện bằng đơn thuận tình ly hôn của vợ chồng. Trong trường hợp này, do tính chất của việc hai bên đã thỏa thuận được về việc ly hôn nên thường

Khái niệm ly hôn

[VPLUDVN] Theo Khoản 14 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014: Ly hôn là chấm dứt quan hệ vợ chồng do toà án nhân dân công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng. Trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về tự

Chấm dứt hôn nhân do một bên bị Tòa án tuyên bố là đã chết

[VPLUDVN] Khi Tòa án tuyên bố một người là đã chết có nghĩa sẽ làm chấm dứt quan hệ hôn nhân của người đó với vợ hoặc chồng. Vậy pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này? Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng khi bị một người bị Tòa án tuyên bố

Chấm dứt hôn nhân do một bên chết

1.1. Chấm dứt hôn nhân là gì? Chấm dút hôn nhân là chấm dứt các quyền và nghĩa vụ về nhân thân và về tài sản giữa vợ chồng. Trường hợp chấm dứt hôn nhân do một trong hai vợ chồng chết hoặc bị toà án tuyên bố là đã chết thì người vợ hoặc

Quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình

1.1. Khái niệm về quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình: 2. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo

Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên

1.1. Về căn cứ: Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên khi: Cha, mẹ bị kết án về một trong các tội xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con; cha, mẹ có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, giáo dục con; cha,

Nghĩa vụ và quyền tài sản giữa cha mẹ và con

1.1. Quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng giữa cha mẹ và con Quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng là quyền nhân thân gắn liền với chủ thể và không thể chuyển giao cho người khác. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con, với tư cách là con chưa thành

Nghĩa vụ và quyền nhân thân giữa cha mẹ và con

1.1. Cha mẹ có quyền đại diện cho con theo quy định của pháp luật Theo quy định tại điều 73 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, đây là quyền nhân thân của cha mẹ đối với con, đặc biệt là con chưa thành niên. Chỉ khi người con chưa thành niên không

Thực tiễn giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi tại tòa án

[VPLUDVN] Quy nghiên cứu quy định của pháp luật và thực tiễn giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi, tác giả thấy có những bất cập, vướng mắc hoặc quy định của pháp luật cần được hướng dẫn cụ thể như sau: a) Trường hợp con nuôi chưa thành niên hoặc con