Quy luật lý do đầy đủ trong logic học.

Một tư tưởng chỉ có giá trị khi nó có đầy đủ các cơ sở. Quy luật này được Leibnitz phát hiện ở thế kỷ thứ XVIII. Quy luật lý do đầy đủ đòi hỏi các tư tưởng phải được đưa ra trên những cơ sở nhất định. Tư duy của chúng ta cấu thành

Quy luật triệt tam trong logic học

Một phán đoán, nhận định hoặc đúng hoặc sai chứ không thể có một giá trị thứ ba nào khác. Đây là quy luật đặc trưng của logic hai giá trị – logic thông thường mà ta vẫn sử dụng. Với một phán đoán, nhận định nhất định, quy luật triệt tam không cho biết

Quy luật cấm mâu thuẫn (không mâu thuẫn) trong logic học

Hai phán đoán, nhận định mâu thuẫn nhau, trái ngược nhau không thể nào cùng đúng. Trong hai phán đoán, nhận định như vậy có ít nhất là một phán đoán, nhận định sai. Quy luật này phản ánh tính chất không mâu thuẫn của quá trình tư duy. Mâu thuẫn phá vỡ quá trình

Quy luật đồng nhất và vi phạm quy luật đồng nhất

1. Nội dung của quy luật đồng nhất Trong tư duy logic hình thức có bốn loại quy luật cơ bản, đó là: luật đồng nhất, luật cấm mâu thuẫn, luật loại trừ cái thứ ba và quy luật lý do đầy đủ. Những quy luật này chính là tiền đề, là cơ sở để

Phân tích ngôn ngữ tự nhiên

Phạm Đình nghiệm, 2013. Nhập môn Logic học. Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, trang 29-27. Phiên bản đăng trên website triethoc.edu.vn có được sự đồng ý của tác giả. Tư duy gắn một cách hữu cơ với ngôn ngữ. Bởi vậy, để hiểu rõ các hình thức và quy luật của tư duy

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa ngôn ngữ và tư duy lôgic

1. Đặt vấn đề Con người là động vật duy nhất có tư duy và ngôn ngữ. Vì ngôn ngữ là cái biểu đạt tư duy, nên ngôn ngữ là công cụ để con người suy nghĩ; là phương tiện để con người giao tiếp với nhau, truyền đạt tư duy cho nhau. Tư duy

Logic là gì? Vai trò của tư duy logic và cách rèn luyện

Trong cuộc sống hằng ngày bạn chắc chắn đã nghe rất nhiều đến từ logic? Vậy thực chất logic là gì, tư duy logic là gì và cách rèn luyện tư duy logic ra sao? Logic là gì? Logic là một công cụ để phát triển các kết luận hợp lý dựa trên một tập

Sự hình thành và phát triển của lôgíc học

Sự xuất hiện và các giai đoạn phát triển của logic học hình thức truyền thống Lôgíc học có lịch sử lâu dài và phong phú gắn liền với lịch sử phát triển xã hôi nói chung. Sự xuất hiên của lôgíc học như là lý thuyết về tư duy đã có sau thực tiễn

Các quy luật cơ bản của tư duy hình thức

1. QUAN NIỆM CHUNG VỀ QUI LUẬT CỦA TƯ DUY 1.1. Qui luật và qui luật logic của tư duy Qui luật là những mối liên hệ có tính tất yếu, cơ bản, phổ biến, lặp đi lặp lại giữa các sự vật hiện tượng. Quá trình tư duy diễn ra cũng hết sức tinh

Phân tích các đặc điểm của tư duy?

Các đặc điểm của tư duy Tư duy thuộc mức độ nhận thức lý tính với các đặc điểm sau: a. Tính có vấn đề của tư duy. – Vấn đề là những tình huống, hoàn cảnh chứa đựng một mục đích, một vấn đề mới mà những hiểu biết cũ, những phương pháp hành

Tư duy trừu tượng? Các hình thức tư duy trừu tượng?

1. Tư duy là gì? Tư duy là từ ngữ chỉ những hoạt động của tinh thần, đem những cảm giác sửa đổi và cải tạo thế giới thông qua hoạt động vật chất, làm cho con người có nhận thức đúng đắn về sự vật xung quanh đồng thời có cách ứng xử với

Logic học là gì? Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của logic học

Logic học Khái niệm Logic học trong tiếng Anh là Logics. Thuật ngữ logic được dùng với hai nghĩa chính: – Logic khách quan, dùng để chỉ tính qui luật cụ thể là mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng; hoặc mối liên hệ nội tại của mỗi sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan. Các

Các quy luật lôgíc hình thức cơ bản

1. Luật đồng nhất Cơ sở khách quan của quy luật là tính ổn định tương đối, trạng thái đứng im tương đối của các đối tượng. Quy luật đổng nhất quy định tính xác định của ý nghĩ, của tư tưởng về đối tượng nhất định ở phẩm chất xác định, còn bản thân

Đặc điểm chung của suy luận

1. Định nghĩ suy luận Suy luận là hình thức của tư duy nhăm rút ra phán đoán mới từ một hay nhiêu phán đoán đà có. Nêu như phán đoán là sự liên hệ 2Íừa các khái niệm, thì suy luận là sự liên hệ siừa các phán đoán. Suy luận là quá trình

Định nghĩa, đặc điểm, phân loại phán đoán

1. Định nghĩa:    – Phán đoán là hình thức logic cơ bản của tư duy. Ở đó, người ta liên kết các KHÁI NIỆM với nhau. Phán đoán được diễn đạt dưới dạng ngôn ngữ thành một câu phản ánh tính đúng hay sai một thực tế khách quan.    VD: “Vận động là phương thức tồn tại của vật

Lược sử hình thành và phát triển logic học

1. Sự xuất hiện và các giai đoạn phát triển của logic học hình thức truyền thống Lôgíc học có lịch sử lâu dài và phong phú gắn liền với lịch sử phát triển xã hôi nói chung. Sự xuất hiên của lôgíc học như là lý thuyết về tư duy đã có sau thực

Mở rộng và thu hẹp khái niệm 

[VPLUDVN] Mở rộng và thu hẹp khái niêm là các thao tác lôgíc xử lý nôi hàm và ngoại diên của khái niệm. Quan hệ bao hàm loại — chủng là cơ sở của chúng. Sự tác đông của quy luật quan hệ tỷ lệ nghịch giữa nôi hàm và ngoại diên của khái niệm

Một số phép toán đối với ngoại diên khái niệm

[VPLUDVN] Quan hệ giữa các khái niệm về ngoại diên tạo cơ sở cho bốn phép toán giữa các khái niệm. Kết quả của các phép toán này là những khái niệm mới. Phép hợp giữa các khái niệm (ký hiệu ∪). Là một phép toán mà khi thực hiện đối với các khái niệm

Các kiểu phân chia khái niệm

Các kiểu phân chia khái niệm Phân chia theo dấu hiệu biến đổi: là phân chia các khái niêm loại thành các khái niêm chủng, sao cho mỗi chủng vẫn giữ được dấu hiệu nào đó của loại, đổng thời lại có những dấu hiệu bản chất của chủng. Cơ sở phân chia có thể

Khái niệm đặc điểm và phân loại suy luận trong logic học

1. Định nghĩa Suy luận (còn gọi là suy diễn logic) là hình thức của tư duy, trong đó từ một số tri thức đã có rút ra tri thức mới. 2. Cấu trúc Suy luận gồm có hai thành phần là tiền đề và kết luận. Tiền đề là những tri thức đã biết, hoặc được

Quy luật tư duy logic

[VPLUDVN] Qui luật tư duy logic (tiếng Anh: The law of Logical Thinking) là những mối liên hệ bản chất, tất yếu và phổ biến giữa các hình thức tạo nên kết cấu logic bên trong của quá trình tư duy. Qui luật tư duy logic  Khái niệm Qui luật tư duy logic trong tiếng Anh

Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu logic học

Khái niệm Logic học trong tiếng Anh là Logics. Thuật ngữ logic được dùng với hai nghĩa chính: – Logic khách quan, dùng để chỉ tính qui luật cụ thể là mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng; hoặc mối liên hệ nội tại của mỗi sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan. Các khoa học

Logic hình thức và nhận thức khoa học

[VPLUDVN] Logic hình thức nghiên cứu các quy luật hình thức của tư duy trừu tượng. Nếu như quá trình nhận thức (khoa học) là “từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng rồi lại từ tư duy trừu tượng trở về với thực tiễn” thì logic hình thức cho ta các quy