Luật đất đai: Bộ câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Câu 1: Hãy nêu các điểm mới cơ bản của Luật đất đai 2013 so với Luật đất đai 2003? So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều

Luật dân sự: 150 câu hỏi lý thuyết P2 (có đáp án)

CHƯƠNG VI: NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Câu 1: Trình bày khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ? Đáp án: Khái niệm: Nghĩa vụ được định nghĩa tại Điều 274 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: “Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là

Luật dân sự: 150 câu hỏi lý thuyết P1 (có đáp án)

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM  Câu 1: Trình bày nội dung của Luật dân sự hiện nay? Đáp án: Luật dân sự gồm các nguyên tắc cơ bản và có nhiều chế định khác nhau như: chế định tài sản và quyền sở hữu; chế định nghĩa vụ dân sự

Luật hiến pháp: 150 câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LUẬT HIẾN PHÁP Câu 1: Trình bày khái niệm, phân loại đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp? Đáp án: + Khái niệm đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp: Đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp là các quan hệ

Luật hình sự: Bộ câu hỏi ôn tập lý thuyết (có đáp án)

BỘ CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ Câu 1: Nêu khái niệm Luật hình sự, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự. Khái niệm: Luật Hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật

Luật lao động: Bộ câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

BỘ CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN LUẬT LAO ĐỘNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Câu 1: Phân tích đối tượng điều chỉnh của Luật lao động Việt Nam. Đối tượng điều chỉnh của luật lao động là nhóm các quan hệ xã hội trong lĩnh vực lao động, bao gồm

Luật Hôn nhân và gia đình: 150 câu lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Câu 1: Trình bày khái niệm, vị trí, vai trò của Luật Hôn nhân và gia đình trong hệ thống pháp luật Đáp án Khái niệm hôn nhân Khái niệm “Luật hôn nhân và gia đình” có thể được

Luật Doanh nghiệp: 150 câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  Câu 1: Luật Thương mại Việt Nam quy định các loại hình thương nhân như thế nào? Đáp án Thương nhân là tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại và hiện diện bằng nhiều hình thức khác nhau, phụ thuộc vào quy định của

Luật so sánh: 129 câu hỏi lý thuyết theo chương (có đáp án)

Chương 1: Nhập môn Luật so sánh Câu 1. Các thuật ngữ đặt tên cho môn học. “Luật so sánh” có nhiều cách gọi khác nhau trong khoa học pháp lý trên thế giới: Comparative law (tiếng Anh) và Droit Compare (tiếng Pháp): Đều có nghĩa là luật so sánh. Rechtsvergleichung (tiếng Đức) có nghĩa

Luật thương mại: 142 câu hỏi lý thuyết P2 theo chương (có đáp án)

Câu 1. Khái niệm luật thương mại, đối tượng điều chỉnh, của luật thương mại – Khái niệm : Luật thương mại là tổng thể các quy phạm do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động

Luật đất đai: Hệ thống câu hỏi ôn tập hết môn (Phần 1)

Luật đất đai là một trong những môn học chuyên ngành vô cùng quan trọng. Đồng hành cùng các học viên trong việc học tập môn học Luật đất đai, Viện Ứng Dụng Pháp Luật Việt Nam đã sưu tầm hệ thống câu hỏi ôn tập môn học dưới đây: Người sưu tầm: Ngọc Ánh

Công pháp quốc tế: Bộ câu hỏi tự luận (có đáp án)

CÔNG PHÁP QUỐC TẾ (PUBLIC INTERNATION LAW) 1: Định nghĩa luật quốc tế. Luật quốc tế là tổng hợp các nguyên tắc và quy phạm điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể của luật quốc tế với nhau (trước tiên và chủ yếu giữa các quốc gia) trong mọi lĩnh vực của đời sống Quốc

Quan hệ kinh tế quốc tế: Câu hỏi tự luận ôn tập

Câu hỏi tự luận chương 1: Những vấn đề chung về quan hệ kinh tế quốc tế Câu 1: Nêu khái niệm quan hệ kinh tế quốc tế và nền kinh tế thế giới 1.Khái niệm quan hệ kinh tế quốc tế Để phản ánh sự phụ thuộc giữa các nền kinh tế của các

Luật so sánh: Một số câu hỏi tự luận (có đáp án)

Trình bày về mục đích và chức năng của luật so sánh. Trước hết phải khẳng định rằng, việc nghiên cứu luật so sánh không chỉ nhằm xác định khuynh hướng phát triển chung của pháp luật. Chức năng đầu tiên và quan trọng nhất của luật so sánh là hỗ trợ cho các cơ

Tâm lý học đại cương: Đề cương lý thuyết ôn tập

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG I. TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 1.1. Tâm lý và tâm lý học + Hiện tượng tâm lý là tất cả các hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc của con người, do thế giới khách quan tác động vào não sinh ra, gọi chung là hoạt động tâm lý

Luật biển quốc tế: 27 Câu hỏi lý thuyết ôn tập (có đáp án)

1. Chứng minh Luật Biển là một ngành luật độc lập của hệ thống Luật quốc tế? 2. Nguồn của Luật Biển quốc tế? 3. Trình bày cách xác định đường cơ sở theo CULB 1982. Liên hệ với việc xác định đường cơ sở của Việt Nam 4. So sánh quy chế pháp lý

Luật Môi trường: 25 Câu hỏi ôn tập

Đánh giá: 4 1. Phân biệt khái niệm môi trường theo nghĩa rộng và theo Luật Bảo vệ môi trường.  2. Vai trò của luật môi trường trong việc bảo vệ môi trường 3. Chứng minh biện pháp pháp lí là biện pháp bảo đảm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác.

Luật ngân hàng: Câu hỏi lý thuyết theo chương (có đáp án)

Câu hỏi lý thuyết luật ngân hàng chương 1 (Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng) 1. Thế nào là hoạt động ngân hàng và đặc điểm hoạt động ngân hàng?Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ như nhận tiền

Định tội danh và quyết định hình phạt: Đề cương và Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập môn lý luận định tội danh và quyết định hình phạt ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ.  CẠNH TRANH QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐỊNH TỘI DANH VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT Định tội danh có bao nhiêu loại? Định tội danh có ý nghĩa như thế nào? Lý luận định tội danh có vị

Luật Dân sự 2: 150 Câu hỏi tự luận (có đáp án)

1. Phân biệt quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân * Quan hệ tài sản:  – Khái niệm:các quan hệ xã hội giữa con người với con người thông qua một tài sản nhất định. – Tính chất: + Là đối tượng điều chỉnh của LDS, đa dạng, phong phú + Mang tính ý

Tâm lý học tư pháp: 24 Câu hỏi tự luận (có đáp án)

Câu hỏi tự luận môn tâm lý học tư pháp 1. Trình bày đặc điểm hoạt động nhận thức, thiết kế, giáo dục của hoạt động cải tạo. Theo anh chị, hoạt động nào có vai trò quan trọng nhất trong giai đoạn cải tạo? Vì sao? a. Đặc điểm của hoạt động nhận thức trong quá trình cải tạo:

Luật thi hành án dân sự: Đề cương ôn tập

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM Đối tượng điều chỉnh của Luật Thi hành án dân sự là như thế nào? Luật Thi hành án dân sự điều chỉnh bằng những phương pháp gì? Phân tích đặc điểm của quan hệ pháp Luật

Luật thuế: Tổng hợp các câu hỏi tự luận

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế 1. Thuế là gì ? Đặc điểm của thuế ?  Khái niệm về thuế Thuế vừa là phạm trù kinh tế, vừa là phạm trù lịch sử. Lịch sử xã hội loài người đã chứng minh rằng thuế ra đời là một tất yếu

Luật chứng khoán: 45 câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

1. Chứng khoán có những loại nào? Chứng khoán gồm 3 loại, tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là cổ phiếu. Cố phiếu Cổ phiếu chính xác là một loại chứng khoán vốn, dùng để xác nhận quyền sở hữu một phần tài sản của một công ty nào đó với cổ đông. Cổ phiếu

Luật hình sự – phần chung: 80 câu hỏi ôn tập (có đáp án)

1. Khái niệm Luật Hình sự. Đối tượng & phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự. – Luật Hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật xác định về các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội để quy định là tội phạm và quy định hình phạt áp dụng đối với cá nhân và pháp nhân thương mại thực hiện các tội đó. – Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình

Luật Hiến pháp: 102 câu hỏi tự luận thảo luận (có đáp án)

1. Tại sao Khoa học Luật Hiến pháp là môn khoa học pháp lý chuyên ngành? Tương ứng với 1 ngành luật thường có 1 khoa học plý nghiên cứu về luật đó. Các ngành khoa học plý này được gọi là khoa học plý chuyên ngành. – Khoa học Luật Hiến pháp là một khoa học pháp lý chuyên

Luật Hiến pháp: 50 câu hỏi ôn tập (có đáp án)

Câu 1. Trình bày khái niệm, các quan điểm về “hiến pháp”. a) Khái niệm hiến pháp: – Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia, có tính pháp lí cao nhất, là hệ thống các quy tắc gốc, cơ bản và quan trọng nhất giúp kiểm soát quyền lực Nhà nước, bảo vệ quyền con người.