Luật tố tụng hành chính: Đề thi hết môn (có đáp án)

Phần câu hỏi nhận định đúng sai Những nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao? Nhận định 1 Tòa án nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc của Chủ tịch

Giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính

Điều kiện áp dụng thủ tục giám đốc thẩm  Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ cho rằng bản án, quyết định của Tòa án: Kết luận trong bản án, quyết định

Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính

1. Về phiên họp xét kháng nghị quá hạn của Viện kiểm sát Kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm là quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Khi kháng nghị, chủ thể kháng nghị phải đáp ứng các

Thẩm quyền phúc thẩm vụ án hành chính

[VPLUDVN] Tại Điều 203 Luật tố tụng hành chính 2015, có quy định: Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Căn cứ Điều

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

[VPLUDVN] Căn cứ Điều 249 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về phiên tòa theo thủ tục rút gọn: “1. Việc xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn do một Thẩm phán thực hiện. 2. Thẩm phán tiến hành thủ tục khai mạc phiên tòa theo quy định

Giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

[VPLUDVN] Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 đã quy định nhiều nội dung mới so với Luật tố tụng hành chính năm 2010. Trong đó chương XIV gồm 9 điều từ Điều 245

Thủ tục giải quyết khiếu nại danh sách cử tri

[VPLUDVN] Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời

Nghị án, ra bản án và tuyên án hành chính sơ thẩm

1. Nghị án Điều 191 Luật TTHC 2015 1. Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án. 2. Chỉ có các thành viên của Hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, các thành viên của Hội đồng xét xử phải

Thẩm quyền HĐXX sơ thẩm vụ án hành chính

[VPLUDVN] Căn cứ Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thẩm quyền của Hội đồng xét xử: “1. Hội đồng xét xử xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về

Tạm ngừng phiên tòa sơ thẩm hành chính

[VPLUDVN] Căn cứ tạm ngừng phiên tòa sơ thẩm hành chính      Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử có quyền tạm ngừng phiên tòa khi có một trong các căn cứ sau đây: Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà

Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa hành chính sơ thẩm

1.Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa được quy định tại Điều 177 Luật TTHC năm 2015. Đây không phải là quy định mới của Luật TTHC năm 2015 mà đã được quy định tại Điều 148 Luật TTHC năm 2010 với tên gọi

Nội quy phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

[VPLUDVN] Nội quy phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 153 Luật Tố tụng Hành chính 2015. Theo đó, phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính phải tuân theo nội quy sau đây: 1. Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành

Bản án hành chính sơ thẩm

[VPLUDVN] Bản án sơ thẩm trong phiên toà sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 194 Luật Tố tụng Hành chính 2015. Theo đó, bản án sơ thẩm trong phiên toà sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như sau: 1. Tòa án ra bản án

Biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

[VPLUDVN] Biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 166 Luật Tố tụng Hành chính 2015. Theo đó, biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như sau: 1. Biên bản phiên tòa phải ghi đầy đủ các nội dung

Tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

[VPLUDVN] Căn cứ Điều 141 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về tạm đình chỉ giải quyết vụ án: “1. Tòa án quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã giải

Hoãn phiên tòa hành chính sơ thẩm

[VPLUDVN] Các trường hợp hoãn phiên tòa vụ án hành chính Hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính      Các trường hợp phải hoãn phiên tòa vụ án hành chính quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật tố tụng hành chính như sau:      “a) Trường hợp quy định tại

Thẩm quyền của hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

[VPLUDVN] Căn cứ Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thẩm quyền của Hội đồng xét xử: “1. Hội đồng xét xử xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

[VPLUDVN] Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 154 Luật Tố tụng Hành chính 2015. Theo đó, thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như sau: Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một Thẩm

Thời hạn mở phiên họp, phiên tòa giải quyết vụ án hành chính

[VPLUDVN] Căn cứ Điều 304 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thông báo về việc thụ lý, ngày mở phiên họp, phiên tòa: “1. Tòa án phải gửi thông báo thụ lý vụ án, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp

Khái niệm phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

[VPLUDVN] Khái niệm phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính      Khi phát sinh tranh chấp đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan nhà nước, phương thức khởi kiện theo tố tụng hành chính có thể được các bên trong tranh chấp

Lập và nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính

[VPLUDVN] Việc lập hồ sơ vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 132 Luật Tố tụng Hành chính 2015. Theo đó, việc lập hồ sơ vụ án hành chính được quy định như sau: – Hồ sơ vụ án hành chính gồm đơn và tài liệu, chứng cứ của đương

Phân công thẩm phán giải quyết vụ án hành chính

[VPLUDVN] Căn cứ Điều 127 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về phân công Thẩm phán giải quyết vụ án: “1. Trên cơ sở báo cáo thụ lý vụ án của Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết

Thông báo thụ lý vụ án hành chính

Căn cứ Điều 126 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thông báo về việc thụ lý vụ án: “1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán đã thụ lý vụ án phải thông báo bằng văn bản cho người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ

Giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hành chính

Thời hạn của giai đoạn chuẩn bị xét xử trong vụ án hành chính Thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án, trừ vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài và vụ án khiếu kiện về danh sách cử tri được quy định như sau: