Luật Lao động: 43 Câu hỏi tình huống về Bộ luật lao động 2012

BÀI TẬP VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

Câu 1: Do nhu cầu công việc phát sinh đột xuất, Công ty A thuê Cá nhân B để tiến hành thay A kiểm tra chất lượng hàng hóa mà A thuê Công ty C sản xuất (gia công). Vì thời gian kiểm tra chỉ mất hai (02) ngày nên Phòng nhân sự tư vấn Công ty chỉ cần ký Hợp Đồng Khoán Việc để A không phải tham gia các chế độ BHXH, BHYT… cho B. Việc ký Hợp Đồng Khoán Việc như vậy có hợp pháp không? Vì sao?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết... .

Câu 2: Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa với Khách hàng. Do chậm thanh toán nên Công ty A bị kiện. B là một Luật sư đang làm việc cho một Công ty Luật. A muốn thuê B để nhận đại diện theo ủy quyền tham gia tranh tụng tại Tòa. A thỏa thuận thuê B thông qua hình thức Hợp Đồng Dịch Vụ để thuê cá nhân B. Việc ký Hợp Đồng Dịch Vụ như vậy có hợp pháp không? Vì sao?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch phát triển trong năm 2018, Phòng Nhân sự Ngân hàng TMCP B lên kế hoạch tuyển dụng các Sinh viên mới tốt nghiệp nhằm mục đích đào tạo nghiệp vụ trước khi ký HĐLĐ chính thức.

Trong quá trình đào tạo nghiệp vụ này, những người được tuyển dụng vẫn làm việc như những lao động chính thức tại Ngân hàng. Tuy vậy, Ngân hàng không giao kết HĐLĐ mà chọn hình thức là Thỏa Thuận Tập Sự hay Thỏa Thuận Tuyển Dụng Thực Tập Sinh. Việc ký Thỏa Thuận Tập Sự hay Thỏa Thuận Tuyển Dụng Thực Tập Sinh như vậy có hợp pháp không? Vì sao?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: A là một Sinh viên mới tốt nghiệp. Sau buổi tham gia về cách thức khởi nghiệp (Start up), A quyết định thành lập một Công ty để triển khai ý định kinh doanh của mình. Nhưng vì mới thành lập nên công việc phát sinh không nhiều vậy nên A quyết định chỉ tuyển một Nhân sự phụ trách cả kế toán, tiền lương, hành chính và chọn loại HĐLĐ thời vụ, cụ thể là ký HĐLĐ có thời hạn sáu (06) tháng. Việc ký HĐLĐ có thời hạn sáu (06) tháng như vậy có hợp pháp không? Vì sao?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Sau khi kết thúc thử việc, Công ty quyết định ký HĐLĐ xác định thời hạn với B. Thời hạn của HĐLĐ là mười lăm phẩy sáu (15,6) tháng. Việc ký HĐLĐ có thời hạn mười lăm phẩy sáu (15,6) tháng như vậy có hợp pháp không? Vì sao?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Công ty có buộc phải công bố thông tin tuyển dụng khi có nhu cầu tuyển dụng?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Có cần công khai các thông tin về tuyển dụng? Nếu có thì các thông tin đó là gì?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Sau khi phỏng vấn mà không đồng ý tuyển, Công ty có phải trả lại Hồ sơ mà NLĐ đã nộp cho mình?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Công ty có quyền tự mình tuyển dụng NLĐ khi có nhu cầu?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Ai là người có thẩm quyền nhân danh công ty để giao kết hợp đồng lao đồng?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 11: Công ty TNHH A (là Cty TNHH có hai thành viên góp vốn) có một (01) đại diện theo pháp luật là Giám đốc. Khi tuyển Kế toán trưởng cho Công ty vậy ai sẽ là người Đại diện cho Công ty để ký HĐLĐ?Tương tự như câu 10

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 12: Công ty tuyển một Nam để phát tờ rơi quảng cáo trước Công ty. Tại thời điểm ký HĐLĐ thì A được 14 tuổi. Vậy A có được ký HĐLĐ? Tại sao? Nếu A đủ 15 tuổi thì sao?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 13: Công ty A kinh doanh theo hình thức chuỗi cửa hàng tiện lợi với hơn 100 địa điểm kinh doanh tại Tp.HCM. B là nhân viên bán hàng. B được phân công đứng bán hàng tại bốn cửa hàng ở Quận 1, 2, 3 và 4. Công ty có trụ sở đặt tại Quận 6. Vậy trong mục “Địa điểm làm việc” trong HĐLĐ sẽ ghi địa điểm nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 14: Công ty A có trụ sở tại Tp.HCM. Với đặt thù là xuất hàng qua Trung Quốc nên A thuê một NLĐ tại Quảng Ninh (Thành phố Móng Cái) để chuyên làm các thủ tục hải quan cho hàng hóa. Tại Quảng Ninh không có VPĐD, ĐĐKD, Chi nhánh của A. Vậy trong HĐLĐ ký với A thì ghi địa điểm làm việc tại như thế nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 15: Công ty có quyền ghi nhiều địa điểm làm việc khác nhau tronng HĐLĐ để tiện cho việc điều chuyển NLĐ trong quá trình làm việc?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 16: Công ty A tuyển Luật sư B vào làm việc tại Công ty để làm trong lĩnh vực pháp chế. Trong HĐLĐ, mục “Công Việc” sẽ ghi như thế nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 17: NLĐ có được quyền từ chối làm các công việc không đúng như đã ghi trong mục “Công việc” trong HĐLĐ?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 18:

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 19Sau khi trúng tuyển, B được Công ty A ký HĐLĐ thử việc với thời hạn60 ngày. Sau khi thử việc xong. Do khó khăn trong kinh doanh nên Avà B thỏa thuận ký HĐLĐ theo Mùa vụ với thời hạn 6 tháng. Việc kýkết như vậy được không?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 20: Ngày 02/10 là ngày hết hạn Thử việc. Sau đó A vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty. Qua ngày 03/10 A nhận được thông báo Công ty không tuyển nữa vì năng lực của A không đáp ứng yêu cầu của Công ty. Việc làm của Công ty đúng hay sai?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 21: Ngày 02/10 là ngàyhết hạn Thử việc. Ngày 01/10 Công ty báo không tiếp tục (chấm dứt) thử việc. Công ty có được làm như vậy? (Công ty có quyền chấm dứt và không bồi thường điều 29 bộ luật lao động)

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 22: Do không muốn áp lực quá nặng nề trong công việc. A là Thạc sỹ Luật đã nghỉ việc giảng dạy và tìm công việc tại một Nhà hàng với công việc là Phục Vụ. Vậy Nhà Hàng được thử việc tối đa bao nhiêu ngày với A?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 23: Trong Hợp Đồng Thử Việc có ghi: Lương trong thời gian thử việc là 5.000.000 đồng. Vậy lương chính thức nếu được tuyển dụng sau khi kết thức thủ việc là bao nhiêu?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 24: Khi vào làm việc tại Công ty A, B thấy A có quy định về cách thức ký HĐLĐ như sau:

  1. Ký HĐLĐ XĐTH lần 1 là 12 tháng;
  2. Ký HĐLĐ XĐTH lần 2 là 24 tháng;
  3. Ký HĐLĐ KXĐTH;

Lãnh đạo Công ty cho rằng nếu lần 1 và 2 ký thời hạn dài hơn sẽ không tốt khi mà NLĐ không đáp ứng năng lực. Song Lãnh đạo Công ty muốn có thể kéo dài thời hạn trước khi chuyển qua ký HĐLĐ KXĐTH nhưng vẫn không thay đổi quy trình như trên. Bạn hãy cho giải pháp?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 25: Có hay không lương Cơ bản?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 26: Hiện nay có các loại Lương nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 27: Vậy mức lương trả cho người lao động ghi trong hợp đồng lao động gồm các khoản nào? Có phải chi tiết ba (03) khoản trên hay chỉ cần một khoản lương theo chức danh, công việc? Hay chỉ cần ghi chung là tiền lương?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 28: Phụ cấp lương có được cao hơn mức lương theo chức danh công việc?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết... .

Câu 29: Công ty A là doanh nghiệp thuộc sở hữu 100% vốn của Singapore. A có được quyền trả lương bằng ngoại tệ cho NLĐ trong Công ty?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 30: A là công dân Anh đã vào Việt Nam làm việc ba (03) tháng. A muốn Công ty trả lương cho A bằng ngoại tệ. Việc này có được phép?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 31: A là công dân Hàn Quốc đã vào Việt Nam làm việc ba (03) tháng do Công ty Mẹ ở Hàn Quốc điều động qua Việt Nam làm việc tại Công ty Con. A cho rằng Công ty Mẹ đã trả lương nên dù có ký HĐLĐ với Công ty Con nhưng A không muốn lĩnh lương có được không?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 32: Công ty A quy định ngày công tiêu chuẩn để  tính lương trong tháng là 26 ngày. Trong tháng 8/2017 có tất cả 27 ngày công. B xin nghỉ một (01) ngày không hưởng lương nên có 26 ngày công. Biết rằng lương của B một tháng là 7.000.000 đồng. Hãy tính lương của B trong tháng 8 (lương trước khi trừ các khoản BH, Công đoàn phí,..?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 33: A là công dân Việt Nam có làm việc cho một Công ty có trụ sở tại Úc. Dù trong HĐLĐ hai bên giao kết có quy định thời hạn trả lương chậm nhất vào 30 hàng tháng nhưng lương của tháng 7/2018 Công ty đến 30/8 Công ty mới thanh toán. Hỏi Công ty có sai không?

Do pháp luật Úc quyết định.

CÂU 34:Trả lương không đúng thời gian theo thỏa thuận có được không?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 35:Mức khấu trừ? Người lao động có mức lương 5 triệu đồng/tháng?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 36:Trong thời gian thử việc có được nghỉ phép?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 37: Từ ngày 01/10/2017 thì ông A tròn 64 tuổi. Vậy ông A phải làm việc Bao nhiêu giờ trong một ngày?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 38: Nội quy lao động công ty quy định: Người lao động phải sử dụng hết phép năm của mình trong năm. nếu không sử dụng hết chỉ được chuyển sang hết quý một năm sau. quy định như vậy được không?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 39: Công ty quy định Người lao động phải sử dụng hết phép năm, nếu đến ngày 31/12 hàng năm màphépnăm vẫn còn thì sẽ được Công ty quy ra thành lương để trả. Việc quy định này có hợp pháp?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 40: Công ty và Người Lao Động thỏa thuận không tham gia các loại bảo hiểm có được không?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 41: Người Lao Động mang quốc tịch Việt Nam và Quốc tịch nước ngoài thì đóng bảo hiểm  trên Quốc tịch nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 42: Người lao động xin nghỉ phép để đi khám bệnh sau đó mang giấy khám bệnh về đề nghị công ty làm thủ tục hưởng bhxh do đi khám bệnh có được không?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CÂU 43: Người lao động tại cùng một thời điểm mà giao kết nhiều loại hđlđ thì tham gia bảo hiểm như thế nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...


Ghi chú: Bài viết được được tặng hoặc được sưu tầm hoặc được biên tập với mục đích tuyên truyền pháp luật. Nếu phát hiện đáp án chưa chính xác, vui lòng góp ý tại phần Bình luận. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi, kèm theo tài liệu chứng minh vi phạm qua Email: banquyen.vpludvn@gmail.com; Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong nhận được tài liệu tặng từ quý bạn đọc qua Email: nhantailieu.vpludvn@gmail.com. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm tới Viện Pháp luật Ứng dụng VIệt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *