Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

[VPLUDVN] Đây là câu hỏi của khá nhiều lao động hiện nay với mong muốn có thêm một khoản tiền để trang trải cuộc sống khi đã hết tuổi làm việc. Điều kiện nhận lương hưu Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định cụ thể điều kiện nhận lương hưu của người