Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự

Vụ án dân sự là gì? Tranh chấp dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự đó là các tranh chấp nảy sinh từ các quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các quan hệ dân sự trong đời sống xã hội khác. Các

Quy định về chứng cứ trong tố tụng dân sự?

[VPLUDVN] Chứng cứ là cái có thật, theo một trình tự do luật định để Tòa án dùng làm căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự. Hiện nay chứng cứ trong tố tụng dân sự được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11

Cách xác định chứng cứ trong vụ án dân sự

[VPLUDVN] Chứng cứ là yếu tố quan trọng, giữ vai trò mấu chốt trong quá trình giải quyết một vụ án dân sự. Giúp Tòa án xác định, làm rõ được các sự kiện, tình tiết của vụ án, đảm bảo cho việc giải quyết đúng đắn. Vậy chứng cứ trong tố tụng dân sự

Chứng minh trong tố tụng dân sự là gì?

[VPLUDVN] Mỗi vụ việc dân sự phát sinh tại toà án thường chứa đựng những mâu thuẫn nhất định giữa các bên đương sự nên rất phức tạp. Dể giải quyết được vụ việc dân sự thì mọi vấn đề của vụ việc dân sự dù ai nêu ra cũng đều phải được làm rõ

Các trường hợp bị trả lại đơn khởi kiện

[VPLUDVN] Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015) quy định Thẩm phán trả lại đơn

Khoa học luật tố tụng dân sự là gì?

[VPLUDVN] Tố tụng dân sự là trình tự hoạt động do pháp luật quy định cho việc xem xét, giải quyết vụ án dân sự và thỉ hành án dân sự. Tố tụng dân sự có phải là một môn khoa học hay không ? Mục đích của tố tụng dân sự là bảo vệ

Nguồn và vai trò của Luật Tố tụng Dân sự

Nguồn của Luật tố tụng dân sự Trong tiếng Việt, “nguồn” được hiểu là nơi bắt đầu, nơi phát sinh ra hoặc nơi có thể cung cấp hay rút ra cái gì, điều gì Nguồn luật được hiểu là nơi rút ra các quy tắc xử sự của các chủ thể trong xã hội do Nhà nước quy định.

Luật tố tụng dân sự là gì?

Định nghĩa Luật tố tụng dân sự. Luật tố tụng dân sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự. Đối tượng điều chỉnh của Luật tố tụng dân sự Trong

Tiểu luận môn Luật Tố tụng Dân sự: Chứng cứ và chứng minh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự là một nội dung quan trọng nhưng rất phức tạp. “Pháp luật tố tụng dân sự không thể được coi là hoàn thiện nếu không có những chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự (…). Pháp luật mà